W czerwcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest mniej negatywny niż w maju br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się wolniejszą poprawę ocen bieżących („diagnoz”) niż oczekiwań („prognoz”). Jedynie oceny bieżące formułowane przez jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najmniej niekorzystne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Do badania za czerwiec br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 czerwca – dołączono dodatkowy moduł pytań. Moduł ten ma na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą.