Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu 2018 r. wynosi 108,2 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w kwietniu 2018 r.

Wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług zmniejszyły się w stosunku do odnotowanych przed miesiącem. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, ale obniżyła się dla handlu detalicznego.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem i przed rokiem. Wartość wskaźnika ocen prognostycznych jest niższa niż w marcu br., ale wyższa niż w kwietniu ub. r.