W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do prezentowanych przed miesiącem.

Przedsiębiorcy z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, nieco ostrożniej niż przed miesiącem i lepiej niż w grudniu ostatnich dziewięciu lat.

Jednostki z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę bardziej pesymistycznie niż w listopadzie, ale lepiej niż w grudniu ostatnich ośmiu lat.

Oceny koniunktury formułowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego są nieco mniej optymistyczne od sygnalizowanych przed miesiącem, ale lepsze niż w grudniu ostatnich sześciu lat; jednostki handlu detalicznego zgłaszają opinie nieznacznie mniej korzystne od notowanych w listopadzie, ale lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedemnastu lat.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę pozytywnie, podobnie jak w listopadzie i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czternastu lat.

Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia zgłaszają oceny koniunktury gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, ale lepsze niż w grudniu ostatnich dziewięciu lat.

Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są korzystne, zbliżone do zgłaszanych w październiku i listopadzie bieżącego roku oraz w grudniu 2016 roku.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie te są lepsze od formułowanych przed miesiącem i w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat.