We wrześniu dyrektorzy przedsiębiorstw z ponad połowy badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają we wrześniu koniunkturę mniej optymistycznie niż przed miesiącem, ale podobnie jak przed rokiem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury niż w sierpniu, ale są one lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ubiegłych trzech lat. Oceny z zakresu handlu hurtowego są mniej korzystne niż przed miesiącem. Od marca 2015 r. utrzymują się pozytywne opinie dotyczące koniunktury handlu detalicznego. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od ośmiu miesięcy oceniają koniunkturę gospodarczą optymistycznie, choć we wrześniu nieco ostrożniej niż w sierpniu. Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są nieznacznie pesymistyczne po pozytywnych ocenach od marca do sierpnia 2015 r. Od początku ubiegłego roku utrzymują się zbliżone, korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, choć nieco gorsze niż przed rokiem, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, oceny te utrzymują się na zbliżonym poziomie od kwietnia tego roku.