Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.08.2023

W sierpniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym do prezentowanego w lipcu br., tylko w przetwórstwie przemysłowym oraz informacji i komunikacji jest on na wyższym poziomie, a w zakwaterowaniu i gastronomii - na niższym. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej1. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” brak zmian lub poprawę.

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 18,8) oraz informacja i komunikacja (plus 13,1) jako jedyne oceniają koniunkturę korzystnie2, choć poniżej średniej długookresowej (odpowiednio plus 25,8 i plus 18,1). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 12,0) oraz budownictwo (minus 8,0).

Do badania za bieżący miesiąc - odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. - dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji (wyniki w tablicy 2).

Wskaźnik koniunktury - sierpień 2023


1 Średnia długookresowa (średnia arytmetyczna dla poszczególnych wskaźników ogólnego klimatu koniunktury) obejmuje szeregi czasowe od 2000 r., poza usługami (od 2003 r.) i handlem hurtowym (od 2011 r.).

2 Poprzez sformułowanie „korzystnie” (dodatnia wartość wskaźnika) rozumiemy sytuację, gdzie odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej pogorszenia.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter