W styczniu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają oceny koniunktury lepsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w grudniu ub. r., a także w styczniu ostatnich ośmiu lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż przed miesiącem i w styczniu ostatnich ośmiu lat. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego oraz handlu detalicznego są korzystne, lepsze od formułowanych w grudniu ub. r.; w przypadku jednostek z zakresu handlu detalicznego – lepsze niż w styczniu 2016 r., natomiast handlu hurtowego – nieco gorsze niż przed rokiem. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w styczniu – lepiej niż w grudniu ub. r. oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii są pozytywne, lepsze niż przed miesiącem i w analogicznym okresie ostatnich ośmiu lat. Oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są korzystne, zbliżone do opinii formułowanych w grudniu i styczniu 2016 r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są bardziej korzystne od sygnalizowanych w grudniu ub. r. oraz w analogicznym okresie ostatnich pięciu lat.

 

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy z większości badanych obszarów gospodarki sygnalizują wzrost znaczenia bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie zmniejszają się problemy wynikające z niedostatecznego popytu.