W styczniu br. odnotowywana jest poprawa koniunktury we wszystkich (poza sekcją finanse i ubezpieczenia) prezentowanych obszarach gospodarki, choć w większości z nich wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pozostaje nadal na ujemnym poziomie1. Najbardziej pesymistyczne oceny zgłaszają podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę w stosunku do grudnia ub.r. zarówno składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.

 


1 Oznacza to, że odsetek przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej polepszenia.