Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawowe dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  38 352

  sierpień 2020 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  9,5

  sierpień 2020 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -1,3

  sierpień 2020 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  67

  w 2019 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  6312,0

  wrzesień 2020 r.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

  6,1

  wrzesień 2020 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  5 371,56

  wrzesień 2020 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2489,96

  wrzesień 2020 r.
 • Kwota bazowa w zł

  4294,67

  2019 r.
 • Dochody budżetu państwa
  w mln zł

  268 909,8

  styczeń-sierpień 2020 r.
 • Wydatki budżetu państwa
  w mln zł

  282 208,4

  styczeń-sierpień 2020 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa
  w mln zł

  -13 298,6

  styczeń-sierpień 2020 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  (miesiąc poprzedni = 100)

  100,2

  wrzesień 2020 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

   100,3

  wrzesień 2020 r.


 • Mieszkania oddane do użytkowania 

   156 523

  styczeń-wrzesień 2020 r.
 • Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym

  -9,7

  październik 2020 r.
 • PKB per capita w zł

  59 229

  2019 r.
 • Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  5 000

  II kwartał 2020 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,6

  2018 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3

  8 816 039,8

  2019 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  336 557

  2017 r.
 
Do góry

Newsletter