Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawowe dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  38399

  luty 2019 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  8,7

  luty 2019 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -2,5

  luty 2019 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  63

  w 2017 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  6393,8

  czerwiec 2019 r.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

  5,6

  kwiecień 2019 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  5104,46

  czerwiec 2019 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2328,28

  marzec 2019 r.
 • Kwota bazowa w zł

  4003,88

  2018 r.
 • Dochody budżetu państwa
  w mln zł

  64777,3

  styczeń-luty 2019 r.
 • Wydatki budżetu państwa
  w mln zł

  65570,2

  styczeń-luty 2019 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa
  w mln zł

  -792,9

  styczeń-luty 2019 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

  100,3

  czerwiec 2019 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

   100,3

  marzec 2019 r.


 • Mieszkania oddane do użytkowania 

   47381

  styczeń-marzec 2019 r.
 • Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej

  102,2

  kwiecień 2019 r.
 • PKB per capita w zł

  48 364

  2016 r.
 • Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  4 385

  III kwartał 2018 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,5

  2016 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3

  9 656 342,5

  2017 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  310 639

  2015 r.
 
Do góry

Newsletter