Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawowe dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  37 691

  lipiec 2023 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  7,6

  lipiec 2023 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -2,2

  lipiec 2023 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  70

  w 2022 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  6 502,1

  sierpień 2023 r.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

  5,0

  sierpień 2023 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  7 368,97

  sierpień 2023 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  3 455,39

  sierpień 2023 r.
 • Kwota bazowa w zł

  5 540,25

  2022 r.
 • Dochody budżetu państwa
  w mln zł

  324 012,5

  lipiec 2023 r.
 • Wydatki budżetu państwa
  w mln zł

  337 103,3

  lipiec 2023 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa
  w mln zł

  -13 090,8

  lipiec 2023 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  (miesiąc poprzedni = 100)

  100,0

  sierpień 2023 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

   111,3

  styczeń-sierpień 2023 r.


 • Mieszkania oddane do użytkowania 

   144 970

  styczeń-sierpień 2023 r.
 • Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym

  -12,8

  wrzesień 2023 r.
 • PKB per capita w zł

  81 379

  2022 r.
 • Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  6 134

  II kwartał 2023 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,3

  koniec 2021 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3

  8 971 393,4

  2022 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  317 719

  2020 r.
 
Do góry

Newsletter