Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawowe dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  38 014

  kwiecień 2022 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  7,7

  kwiecień 2022 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -3,6

  kwiecień 2022 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  68

  w 2020 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  6 502,6

  sierpień 2022 r.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

  4,8

  sierpień 2022 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  6 583,03

  sierpień 2022 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2 886,10

  maj 2022 r.
 • Kwota bazowa w zł

  4 944,79

  2021 r.
 • Dochody budżetu państwa
  w mln zł

  168 056,6

  styczeń-kwiecień 2022 r.
 • Wydatki budżetu państwa
  w mln zł

  158 849,4

  styczeń-kwiecień 2022 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa
  w mln zł

  9 207,2

  kwiecień 2022 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  (miesiąc poprzedni = 100)

  101,6

  wrzesień 2022 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

   110,3

  styczeń-maj 2022 r.


 • Mieszkania oddane do użytkowania 

   91 187

  styczeń-maj 2022 r.
 • Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym

  -13,0

  czerwiec 2022 r.
 • PKB per capita w zł

  60 663

  2020 r.
 • Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  5 020

  II kwartał 2022 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,3

  koniec 2020 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3

  8 367 400,1

  2020 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  319 521

  2019 r.
 
Do góry

Newsletter