W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku), w bieżącym miesiącu podobnie jak w poprzednim. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż w marcu i w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – nieco lepsze od zgłaszanych w marcu, choć nieznacznie gorsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. W kwietniu oceny z zakresu handlu detalicznego są bardziej korzystne niż w marcu oraz lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w kwietniu br. – nieco lepiej niż w marcu i podobnie jak przed rokiem. Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są bardziej korzystne niż przed miesiącem i lepsze niż w kwietniu ostatnich siedmiu lat. Od początku 2012 roku nieznacznie poprawiają się pozytywne oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, ale w kwietniu są one ostrożniejsze niż przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne opinie spośród podmiotów należących do badanych rodzajów działalności, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu 2015 r., ale mniej korzystne od sygnalizowanych w marcu 2016 r. formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.