W marcu br.1 koniunktura oceniana jest gorzej niż przed miesiącem w większości badanych obszarów gospodarki.

Największe spadki dotyczą: transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii. Jedynie prowadzący działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń formułują oceny zbliżone do zgłaszanych w lutym br.

W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowywane jest pogorszenie składowej „diagnostycznej” w większości badanych obszarów i składowej „prognostycznej” we wszystkich obszarach.1 Przedsiębiorcy udzielali odpowiedzi w okresie od 1 do 10 marca br.