Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.02.2014

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Poprawiają się, mimo to nadal niekorzystne, oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w styczniu. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiej poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.

W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest nieco mniej pesymistycznie niż w styczniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie diagnozy są negatywne, gorsze od zgłaszanych w styczniu. Przedsiębiorcy przewidują zbliżony do oczekiwanego przed miesiącem spadek cen robót budowlano-montażowych.

W lutym ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest bardziej optymistycznie niż w styczniu i w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Prognozy sprzedaży są pozytywne, wobec niekorzystnych przewidywań sprzed miesiąca. Sytuacja finansowa w najbliższych trzech miesiącach może nie ulec zmianie. Diagnozy zarówno sprzedaży, jak i sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż w styczniu. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie nieco wolniejszym niż oczekiwano miesiąc wcześniej.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest mniej pesymistycznie niż w styczniu i w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem, przy bardziej niekorzystnych niż w styczniu diagnozach w tym zakresie. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w styczniu.

W lutym w większości badanych sekcji usługowych przedsiębiorcy oceniają koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistycznie, nieco lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają podmioty z sekcji edukacja, choć ich opinie są lepsze niż przed miesiącem i zbliżone do formułowanych w lutym ubiegłego roku.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter