We wrześniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż we wrześniu ostatnich sześciu lat. Jednostki z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż przed miesiącem, ale lepiej niż we wrześniu ostatnich ośmiu lat.