W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego i bieżącego roku) oceniają koniunkturę optymistycznie. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od września 2015 r. formułują coraz bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury, ale oceny z grudnia br. są mniej negatywne od zgłaszanych w analogicznym miesiącu poprzednich pięciu lat. Od początku zeszłego roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, choć w grudniu 2015 r. mniej korzystne niż przed miesiącem, ale lepsze od zgłaszanych w grudniu poprzednich czterech lat. Oceny z zakresu handlu detalicznego w grudniu są po raz pierwszy od lutego 2015 r. nieznacznie pesymistycznie, podobnie jak przed rokiem. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w grudniu – nieco gorzej niż w listopadzie, choć lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale mniej niekorzystne niż w grudniu ostatnich siedmiu lat. Od początku ubiegłego roku utrzymują się korzystne oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, ale gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem i zbliżone do zgłaszanych w grudniu przed rokiem, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.