W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają oceny koniunktury gorsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę niekorzystnie, podobnie jak w grudniu 2014 i 2015 roku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa oceniają koniunkturę bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem i nieco gorzej niż przed rokiem. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego w bieżącym miesiącu są gorsze od zgłaszanych od początku 2014 r. Oceny z zakresu handlu detalicznego są gorsze od sygnalizowanych od marca br., ale lepsze niż w grudniu ostatnich ośmiu lat. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w grudniu – podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w grudniu ostatnich ośmiu lat.
Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii są bardziej negatywne niż przed miesiącem i przed rokiem. Oceny koniunktury dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są korzystne, zbliżone do opinii zgłaszanych przed miesiącem i przed rokiem. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat, ale gorsze od odnotowanych w listopadzie br.
Przedsiębiorcy z większości przedsiębiorstw badanych sekcji w ostatnich miesiącach coraz częściej zgłaszają wzrost znaczenia bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, przy jednoczesnym spadku problemów wynikających z niedostatecznego popytu.