Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.07.2023

W lipcu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym do prezentowanego w czerwcu br., tylko w przetwórstwie przemysłowym jest on na niższym poziomie, a w budownictwie – na nieco wyższym. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej1. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian zarówno w przypadku składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 18,8) oraz informacja i komunikacja (plus 11,2) jako jedyne oceniają koniunkturę korzystnie2, choć poniżej średniej długookresowej (odpowiednio plus 25,8 i plus 18,2). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 14,0) oraz budownictwo (minus 7,9).

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących procesów cenowych (wyniki w tablicy 2).

Wykres do Informacji sygnalnej z koniunktury gospodarczej (07.2023)


1 Średnia długookresowa (średnia arytmetyczna dla poszczególnych wskaźników ogólnego klimatu koniunktury) obejmuje szeregi czasowe od 2000 r., poza usługami (od 2003 r.) i handlem hurtowym (od 2011 r.).

2 Poprzez sformułowanie „korzystnie” (dodatnia wartość wskaźnika) rozumiemy sytuację, gdzie odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej pogorszenia.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter