W maju dyrektorzy przedsiębiorstw w badanych obszarach działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, w większości zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę optymistycznie, lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat, choć nieco ostrożniej niż w kwietniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do formułowanych w kwietniu i lepsze niż w maju ostatnich pięciu lat. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są mniej korzystne niż w kwietniu i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny jednostek z zakresu handlu detalicznego są pozytywne i lepsze niż w maju ostatnich ośmiu lat.