Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.04.2014

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniany jest korzystnie, lepiej niż w marcu i analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Wzrasta bieżący portfel zamówień, pozytywne oceny produkcji są lepsze od formułowanych w marcu. Utrzymują się optymistyczne prognozy w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem, a jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest mniej pesymistycznie niż w marcu i w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem. W najbliższych trzech miesiącach portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa mogą rosnąć szybciej niż oczekiwano w marcu. Prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy spodziewają się nieco mniej znaczącego od zapowiadanego w marcu spadku cen robót budowlano-montażowych.

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest bardziej optymistycznie niż w marcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej pozytywne od formułowanych przed miesiącem. Oceny bieżącej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w marcu. Badane przedsię-biorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie oczekiwanym miesiąc wcześniej.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest korzystnie, lepiej niż w marcu i w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy sprzedaży są optymistyczne, wobec negatywnych opinii sprzed miesiąca. Odpowiednie prognozy są pozytywne, zbliżone do formułowanych w marcu. Oceny bieżącej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie są korzystne, lepsze od zgłaszanych w marcu. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w marcu.

W kwietniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem i nieco lepsze niż przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja (ich opinie utrzymują się na poziomie z marca bieżącego i kwietnia ubiegłego roku) oraz pozostała działalność usługowa (ich oceny są zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem i mniej niekorzystne niż przed rokiem).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter