Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach
w marcu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.03.2014

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącej produkcji są korzystne, natomiast portfela zamówień – mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, lepsze od formułowanych w lutym. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie, ale jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.

W marcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest mniej pesymistycznie niż w lutym i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są optymistyczne, lepsze od niekorzystnych przewidywań formułowanych w lutym. Prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy spodziewają się nieco mniej znaczącego od zapowiadanego w lutym spadku cen robót budowlano-montażowych.

W marcu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest bardziej optymistycznie niż w lutym i w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są pozytywne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Oceny bieżącej sytuacji finansowej są nieco mniej pesymistyczne od zgłaszanych w lutym. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego miesiąc wcześniej.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Przewidywania dotyczące sprzedaży są pozytywne, lepsze od sygnalizowanych w lutym. Utrzymują się pesymistyczne oceny bieżące w tym zakresie. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie nieco wolniejszym od oczekiwanego w lutym.

W marcu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie. Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed miesiącem, ale lepsze niż przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji edukacja. Najbardziej optymistycznie, nieco lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter