W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw w badanych obszarach działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, w większości lepsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w marcu i w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają, po raz pierwszy od lipca 2011 roku, pozytywne oceny koniunktury, lepsze niż w kwietniu ostatnich ośmiu lat. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są bardziej korzystne niż przed miesiącem i zbliżone do formułowanych w kwietniu 2016 r. W przypadku jednostek z zakresu handlu detalicznego oceny koniunktury są pozytywne i najlepsze od stycznia 2000 r.