Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zasady metodyczne, Rocznik Pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rocznik Statystyczny Pracy 2023
11.12.2023 Archiwum Rocznik Statystyczny Pracy 2023
2 Publikacja Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce w 2022 r.
30.11.2023 Archiwum Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce w 2022 r.
3 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
22.03.2023 Archiwum Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
4 Publikacja Zeszyt metodologiczny Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
17.03.2023 Archiwum Zeszyt metodologiczny Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
5 Publikacja Zeszyt metodologiczny Wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie źródeł administracyjnych
27.02.2023
6 Publikacja Zeszyt metodologiczny Wypadki przy pracy
21.12.2021
7 Publikacja Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19
14.10.2021
8 Publikacja Zeszyt metodologiczny Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów
11.02.2021
9 Publikacja Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej według źródeł administracyjnych
11.02.2021
10 Publikacja Zeszyt metodologiczny Struktura wynagrodzeń według zawodów
07.10.2020
11 Publikacja Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej
07.08.2020
12 Publikacja Zeszyt metodologiczny Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
04.03.2020
13 Jak liczymy bezrobocie?
28.02.2018

Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 4 kwartał 2023 roku
23.02.2024 Archiwum Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 4 kwartał 2023 roku
2 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2023 roku
31.01.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2023 roku
3 Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 roku
31.01.2024 Archiwum Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 roku
4 Informacja sygnalna Praca nierejestrowana w 2022 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
31.10.2023 Archiwum Praca nierejestrowana w 2022 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
5 Tablica Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2023
25.09.2023 Archiwum Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2023
6 Publikacja Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - 1 kwartał 2023
20.07.2023 Archiwum Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - 1 kwartał 2023
7 Notatka informacyjna Informacja na temat przeliczonych dla lat 2010-2020 wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
26.01.2022
8 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w BAEL
16.12.2020
9 Publikacja Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku
30.04.2020 Archiwum Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku
10 Informacja sygnalna Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w drugim kwartale 2019 roku
30.12.2019
11 Publikacja Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku
30.04.2019 Archiwum Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku
12 Informacja sygnalna Praca a obowiązki rodzinne w II kwartale 2018 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
18.12.2018
13 Publikacja Pracujący na własny rachunek w 2017 roku
30.04.2018
14 Informacja sygnalna Pracujący na własny rachunek w II kwartale 2017 r.
23.02.2018
15 Infografika - Bezrobocie według BAEL
16.10.2017
16 Publikacja Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.
31.05.2017 Archiwum Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.
17 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
30.11.2016 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
18 Tablica Wyniki BAEL dla gospodarstw domowych z lat 2010-2015 wg nowej metodologii
22.09.2016
19 Notatka informacyjna Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia
27.01.2016
20 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
21 Publikacja Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
06.09.2013 Archiwum Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
22 Publikacja Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r.
25.01.2013
23 Tablica BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011
31.12.2012
24 Notatka informacyjna Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy
22.12.2011
25 Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w 2010 r. na podstawie BAEL
22.12.2011
26 Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności Polski (aneks)(I,II,III kw. 2008 r. w przeliczeniu na PKD 2007)
22.05.2009

Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku
20.02.2024 Archiwum Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku
2 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 roku
05.02.2024 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 roku
3 Tablica Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
02.02.2024 Archiwum Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
4 Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w sierpniu 2023 r.
31.01.2024 Archiwum Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w sierpniu 2023 r.
5 Tablica Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w sierpniu 2023 r. - Tablice
31.01.2024 Archiwum Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w sierpniu 2023 r. - Tablice
6 Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2023 roku
28.12.2023 Archiwum Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2023 roku
7 Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2022 r.
21.12.2023 Archiwum Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2022 r.
8 Informacja sygnalna Niepełnosprawni pracujący w gospodarce narodowej w czerwcu 2023 roku
01.12.2023
9 Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2022 roku
26.10.2023 Archiwum Pracujący w gospodarce narodowej w 2022 roku
10 Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. (dane ostateczne)
26.10.2023 Archiwum Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. (dane ostateczne)
11 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 r.
12.10.2023 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 r.
12 Publikacja Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
05.10.2023 Archiwum Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
13 Informacja sygnalna Emeryci i renciści pracujący w gospodarce narodowej w marcu 2023 r.
11.09.2023
14 Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. - dane wstępne
19.06.2023 Archiwum Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. - dane wstępne
15 Informacja sygnalna Indeks kosztów zatrudnienia w kwartałach 2022 r.
20.04.2023
16 Tablica Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2023
13.02.2023
17 Tablica Kwoty bazowe od 1999 r.
13.02.2023
18 Tablica Wskaźnik rocznych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń realnych brutto od 1989 roku
13.02.2023
19 Publikacja Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 roku
11.03.2022 Archiwum Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 roku
20 Publikacja Koszty pracy w 2020 r.
30.11.2021 Archiwum Koszty pracy w 2020 r.
21 Informacja sygnalna Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów 2021 r.
31.08.2021
22 Infografika - Struktura wynagrodzeń w październiku 2018 r.
21.11.2019 Archiwum Infografika - Struktura wynagrodzeń w październiku 2018 r.
23 Infografika - Koszty pracy w Polsce
30.11.2017 Archiwum Infografika - Koszty pracy w Polsce
24 Notatka informacyjna Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
01.06.2016

Bezrobocie rejestrowane

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2024 r.
23.02.2024 Archiwum Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2024 r.
2 Tablica Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2024
23.02.2024
3 Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach 1990-2024
23.02.2024
4 Tablica Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011
23.02.2024 Archiwum Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011
5 Publikacja Bezrobocie rejestrowane 1-3 kwartał 2023 roku
20.12.2023 Archiwum Bezrobocie rejestrowane 1-3 kwartał 2023 roku
6 Notatka informacyjna Informacja GUS nt. planowanej rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego
24.10.2023
7 Notatka informacyjna Informacja GUS nt. rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego w 2022 r.
25.10.2022
8 Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.
26.01.2016 Archiwum Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.

Popyt na pracę

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Popyt na pracę w 3 kwartale 2023 roku
11.12.2023 Archiwum Popyt na pracę w 3 kwartale 2023 roku
2 Publikacja Popyt na pracę w 2022 roku
22.06.2023 Archiwum Popyt na pracę w 2022 roku
3 Informacja sygnalna Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w czwartym kwartale 2022 roku
09.03.2023 Archiwum Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w czwartym kwartale 2022 roku
4 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Popyt na pracę
09.05.2022

Warunki pracy. Wypadki przy pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku - dane wstępne
11.12.2023 Archiwum Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku - dane wstępne
2 Publikacja Wypadki przy pracy w 2022 roku
30.11.2023 Archiwum Wypadki przy pracy w 2022 roku
3 Publikacja Warunki pracy w 2022 roku
29.06.2023 Archiwum Warunki pracy w 2022 roku
4 Publikacja Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
29.07.2021 Archiwum Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
5 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w II kwartale 2020 r.
15.12.2020
6 Informacja sygnalna Warunki pracy w 2017 roku
27.04.2018
7 Infografika - Warunki pracy w Polsce w 2016 r.
18.09.2017 Archiwum Infografika - Warunki pracy w Polsce w 2016 r.
8 Infografika - Wypadki przy pracy 2016
28.04.2017 Archiwum Infografika - Wypadki przy pracy 2016

Opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w latach 2018-2022
04.12.2023 Archiwum Kapitał ludzki w Polsce w latach 2018-2022
2 Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2021 roku
27.04.2023 Archiwum Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2021 roku
3 Informacja sygnalna Zezwolenia na pracę cudzoziemców w 2021 roku
20.05.2022 Archiwum Zezwolenia na pracę cudzoziemców w 2021 roku
4 Publikacja Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku
30.04.2020 Archiwum Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku
5 Informacja sygnalna Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.
20.05.2019
6 Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
28.09.2018 Archiwum Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
7 Publikacja Wskaźniki jakości pracy 2017
21.03.2018 Archiwum Wskaźniki jakości pracy 2017
8 Publikacja Dojazdy do pracy - NSP 2011
22.05.2014 Archiwum Dojazdy do pracy - NSP 2011
9 Tablica Dojazdy do pracy w Polsce - wyniki NSP 2011
21.03.2014
10 Publikacja Dojazdy do pracy w Polsce - 2010 - na podstawie danych administracyjnych
27.01.2011
Do góry

Newsletter