Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zasady metodyczne, Rocznik Pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Zeszyt metodologiczny Struktura wynagrodzeń według zawodów
07.10.2020
2 Publikacja Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej
07.08.2020
3 Publikacja Rocznik Statystyczny Pracy 2019
04.03.2020 Archiwum Rocznik Statystyczny Pracy 2019
4 Publikacja Zeszyt metodologiczny Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
04.03.2020
5 Publikacja Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku
26.02.2020 Archiwum Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku
6 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
05.12.2018 Archiwum Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
7 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
31.07.2018
8 Jak liczymy bezrobocie?
28.02.2018

Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020
23.09.2020 Archiwum Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020
2 Informacja sygnalna Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku (dane wstępne)
25.08.2020 Archiwum Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku (dane wstępne)
3 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2020 roku
31.07.2020 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2020 roku
4 Publikacja Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku
30.04.2020 Archiwum Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku
5 Informacja sygnalna Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w drugim kwartale 2019 roku
30.12.2019
6 Publikacja Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2019 r.
05.12.2019 Archiwum Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2019 r.
7 Publikacja Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku
30.04.2019 Archiwum Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku
8 Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku
29.03.2019 Archiwum Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku
9 Informacja sygnalna Praca a obowiązki rodzinne w II kwartale 2018 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
18.12.2018
10 Informacja sygnalna Praca nierejestrowana w 2017 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
24.10.2018
11 Publikacja Pracujący na własny rachunek w 2017 roku
30.04.2018
12 Informacja sygnalna Pracujący na własny rachunek w II kwartale 2017 r.
23.02.2018
13 Infografika - Bezrobocie według BAEL
16.10.2017
14 Publikacja Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.
31.05.2017 Archiwum Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.
15 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
30.11.2016 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
16 Tablica Wyniki BAEL dla gospodarstw domowych z lat 2010-2015 wg nowej metodologii
22.09.2016
17 Notatka informacyjna Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia
27.01.2016
18 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
19 Publikacja Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
06.09.2013 Archiwum Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
20 Publikacja Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r.
25.01.2013
21 Tablica BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011
31.12.2012
22 Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w 2010 r. na podstawie BAEL
22.12.2011
23 Notatka informacyjna Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy
22.12.2011
24 Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności Polski (aneks)(I,II,III kw. 2008 r. w przeliczeniu na PKD 2007)
22.05.2009

Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 roku
19.10.2020 Archiwum Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 roku
2 Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2020 roku
30.09.2020 Archiwum Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2020 roku
3 Tablica Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
25.09.2020 Archiwum Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
4 Informacja sygnalna Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. - dane wstępne
17.06.2020 Archiwum Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. - dane wstępne
5 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku
26.02.2020 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku
6 Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy. Dane dla 2018 roku
30.12.2019 Archiwum Wybrane zagadnienia rynku pracy. Dane dla 2018 roku
7 Informacja sygnalna Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku - dane ostateczne
29.11.2019 Archiwum Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku - dane ostateczne
8 Infografika - Struktura wynagrodzeń w październiku 2018 r.
21.11.2019 Archiwum Infografika - Struktura wynagrodzeń w październiku 2018 r.
9 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku
21.11.2019 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku
10 Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 roku
13.11.2019 Archiwum Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 roku
11 Tablica Kwoty bazowe od 1999 r.
11.02.2019
12 Notatka informacyjna Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.
12.09.2018 Archiwum Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.
13 Tablica Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2018
09.02.2018
14 Infografika - Koszty pracy w Polsce
30.11.2017 Archiwum Infografika - Koszty pracy w Polsce
15 Publikacja Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.
13.11.2017 Archiwum Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.
16 Notatka informacyjna Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
01.06.2016

Bezrobocie rejestrowane

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2020 r.
23.10.2020 Archiwum Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2020 r.
2 Tablica Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2020
23.10.2020
3 Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach 1990-2020
23.10.2020
4 Tablica Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2020
23.10.2020
5 Publikacja Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2020 roku
30.09.2020 Archiwum Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2020 roku
6 Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.
26.01.2016 Archiwum Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.

Popyt na pracę

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Popyt na pracę w drugim kwartale 2020 r.
10.09.2020 Archiwum Popyt na pracę w drugim kwartale 2020 r.
2 Informacja sygnalna Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2020 roku
10.09.2020 Archiwum Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2020 roku
3 Publikacja Popyt na pracę w 2019 roku
26.06.2020 Archiwum Popyt na pracę w 2019 roku
4 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Popyt na pracę
15.11.2019

Warunki pracy. Wypadki przy pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w I półroczu 2020 r. - dane wstępne
10.09.2020 Archiwum Wypadki przy pracy w I półroczu 2020 r. - dane wstępne
2 Publikacja Warunki pracy w 2019 roku
30.06.2020 Archiwum Warunki pracy w 2019 roku
3 Publikacja Wypadki przy pracy w 2018 roku
29.11.2019 Archiwum Wypadki przy pracy w 2018 roku
4 Informacja sygnalna Warunki pracy w 2017 roku
27.04.2018
5 Infografika - Warunki pracy w Polsce w 2016 r.
18.09.2017 Archiwum Infografika - Warunki pracy w Polsce w 2016 r.
6 Infografika - Wypadki przy pracy 2016
28.04.2017 Archiwum Infografika - Wypadki przy pracy 2016
7 Publikacja Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
21.03.2014 Archiwum Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

Opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Zezwolenia na pracę cudzoziemców w 2019 roku
20.05.2020 Archiwum Zezwolenia na pracę cudzoziemców w 2019 roku
2 Publikacja Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku
30.04.2020 Archiwum Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku
3 Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018
31.12.2019 Archiwum Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018
4 Informacja sygnalna Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.
20.05.2019
5 Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku
30.04.2019 Archiwum Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku
6 Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
28.09.2018 Archiwum Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
7 Publikacja Wskaźniki jakości pracy 2017
21.03.2018 Archiwum Wskaźniki jakości pracy 2017
8 Publikacja Dojazdy do pracy - NSP 2011
22.05.2014
9 Tablica Dojazdy do pracy w Polsce - wyniki NSP 2011
21.03.2014
10 Publikacja Dojazdy do pracy w Polsce - 2010 - na podstawie danych administracyjnych
27.01.2011
Do góry

Newsletter