Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zasady metodyczne, Rocznik Pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
22.03.2023 Archiwum Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
2 Publikacja Zeszyt metodologiczny Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
17.03.2023 Archiwum Zeszyt metodologiczny Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
3 Publikacja Zeszyt metodologiczny Wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie źródeł administracyjnych
27.02.2023
4 Publikacja Zeszyt metodologiczny Wypadki przy pracy
21.12.2021
5 Publikacja Rocznik Statystyczny Pracy 2021
07.12.2021 Archiwum Rocznik Statystyczny Pracy 2021
6 Publikacja Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19
14.10.2021
7 Publikacja Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej według źródeł administracyjnych
11.02.2021
8 Publikacja Zeszyt metodologiczny Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów
11.02.2021
9 Publikacja Zeszyt metodologiczny Struktura wynagrodzeń według zawodów
07.10.2020
10 Publikacja Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej
07.08.2020
11 Publikacja Zeszyt metodologiczny Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
04.03.2020
12 Publikacja Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku
26.02.2020 Archiwum Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku
13 Jak liczymy bezrobocie?
28.02.2018

Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2022
23.03.2023 Archiwum Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2022
2 Informacja sygnalna Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - IV kwartał 2022 roku
23.02.2023 Archiwum Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - IV kwartał 2022 roku
3 Publikacja Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - 3 kwartał 2022 r.
15.02.2023 Archiwum Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - 3 kwartał 2022 r.
4 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2022 roku
31.01.2023 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2022 roku
5 Notatka informacyjna Informacja na temat przeliczonych dla lat 2010-2020 wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
26.01.2022
6 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w BAEL
16.12.2020
7 Publikacja Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku
30.04.2020 Archiwum Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku
8 Informacja sygnalna Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w drugim kwartale 2019 roku
30.12.2019
9 Publikacja Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku
30.04.2019 Archiwum Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku
10 Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku
29.03.2019 Archiwum Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku
11 Informacja sygnalna Praca a obowiązki rodzinne w II kwartale 2018 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
18.12.2018
12 Informacja sygnalna Praca nierejestrowana w 2017 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
24.10.2018
13 Publikacja Pracujący na własny rachunek w 2017 roku
30.04.2018
14 Informacja sygnalna Pracujący na własny rachunek w II kwartale 2017 r.
23.02.2018
15 Infografika - Bezrobocie według BAEL
16.10.2017
16 Publikacja Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.
31.05.2017 Archiwum Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.
17 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
30.11.2016 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
18 Tablica Wyniki BAEL dla gospodarstw domowych z lat 2010-2015 wg nowej metodologii
22.09.2016
19 Notatka informacyjna Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia
27.01.2016
20 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
21 Publikacja Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
06.09.2013 Archiwum Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
22 Publikacja Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r.
25.01.2013
23 Tablica BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011
31.12.2012
24 Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w 2010 r. na podstawie BAEL
22.12.2011
25 Notatka informacyjna Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy
22.12.2011
26 Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności Polski (aneks)(I,II,III kw. 2008 r. w przeliczeniu na PKD 2007)
22.05.2009

Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 roku
20.03.2023 Archiwum Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 roku
2 Tablica Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
28.02.2023 Archiwum Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
3 Tablica Kwoty bazowe od 1999 r.
13.02.2023
4 Tablica Wskaźnik rocznych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń realnych brutto od 1989 roku
13.02.2023
5 Tablica Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2022
13.02.2023
6 Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2022 roku
30.12.2022 Archiwum Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2022 roku
7 Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2021 r.
30.12.2022 Archiwum Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2021 r.
8 Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku
27.10.2022 Archiwum Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku
9 Informacja sygnalna Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2021 r.
27.10.2022 Archiwum Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2021 r.
10 Informacja sygnalna Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. - dane wstępne
17.06.2022 Archiwum Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. - dane wstępne
11 Publikacja Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 roku
11.03.2022 Archiwum Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 roku
12 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku
07.02.2022 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku
13 Publikacja Koszty pracy w 2020 r.
30.11.2021 Archiwum Koszty pracy w 2020 r.
14 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku
22.11.2021 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku
15 Informacja sygnalna Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów 2021 r.
31.08.2021
16 Infografika - Struktura wynagrodzeń w październiku 2018 r.
21.11.2019 Archiwum Infografika - Struktura wynagrodzeń w październiku 2018 r.
17 Infografika - Koszty pracy w Polsce
30.11.2017 Archiwum Infografika - Koszty pracy w Polsce
18 Notatka informacyjna Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
01.06.2016

Bezrobocie rejestrowane

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2023 r.
23.03.2023 Archiwum Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2023 r.
2 Tablica Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011
23.03.2023 Archiwum Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011
3 Tablica Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2023
23.03.2023
4 Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach 1990-2023
23.02.2023
5 Publikacja Bezrobocie rejestrowane 1–3 kwartał 2022 r.
30.12.2022 Archiwum Bezrobocie rejestrowane 1–3 kwartał 2022 r.
6 Notatka informacyjna Informacja GUS nt. rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego w 2022 r.
25.10.2022
7 Notatka informacyjna Informacja GUS nt. planowanej rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego
20.09.2022
8 Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.
26.01.2016 Archiwum Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.

Popyt na pracę

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Popyt na pracę w IV kwartale 2022 roku
09.03.2023 Archiwum Popyt na pracę w IV kwartale 2022 roku
2 Informacja sygnalna Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w czwartym kwartale 2022 roku
09.03.2023 Archiwum Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w czwartym kwartale 2022 roku
3 Publikacja Popyt na pracę w 2021 roku
24.06.2022 Archiwum Popyt na pracę w 2021 roku
4 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Popyt na pracę
09.05.2022

Warunki pracy. Wypadki przy pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku - dane wstępne
12.12.2022 Archiwum Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku - dane wstępne
2 Publikacja Wypadki przy pracy w 2021 roku
30.11.2022 Archiwum Wypadki przy pracy w 2021 roku
3 Publikacja Warunki pracy w 2021 roku
29.06.2022 Archiwum Warunki pracy w 2021 roku
4 Publikacja Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
29.07.2021 Archiwum Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
5 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w II kwartale 2020 r.
15.12.2020
6 Informacja sygnalna Warunki pracy w 2017 roku
27.04.2018
7 Infografika - Warunki pracy w Polsce w 2016 r.
18.09.2017 Archiwum Infografika - Warunki pracy w Polsce w 2016 r.
8 Infografika - Wypadki przy pracy 2016
28.04.2017 Archiwum Infografika - Wypadki przy pracy 2016

Opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Zezwolenia na pracę cudzoziemców w 2021 roku
20.05.2022 Archiwum Zezwolenia na pracę cudzoziemców w 2021 roku
2 Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 roku
25.04.2022 Archiwum Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 roku
3 Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020
24.12.2021 Archiwum Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020
4 Publikacja Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku
30.04.2020 Archiwum Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku
5 Informacja sygnalna Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.
20.05.2019
6 Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
28.09.2018 Archiwum Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
7 Publikacja Wskaźniki jakości pracy 2017
21.03.2018 Archiwum Wskaźniki jakości pracy 2017
8 Publikacja Dojazdy do pracy - NSP 2011
22.05.2014
9 Tablica Dojazdy do pracy w Polsce - wyniki NSP 2011
21.03.2014
10 Publikacja Dojazdy do pracy w Polsce - 2010 - na podstawie danych administracyjnych
27.01.2011
Do góry

Newsletter