W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w styczniu br., a także w lutym ostatnich ośmiu lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż przed miesiącem i w lutym ostatnich ośmiu lat. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego oraz handlu detalicznego są korzystne; w przypadku jednostek z zakresu handlu detalicznego – lepsze niż w ciągu ostatnich ośmiu lat, natomiast handlu hurtowego – zbliżone do zgłaszanych przed rokiem i bardziej optymistyczne od formułowanych od listopada 2016 r.  Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w lutym – lepiej niż w styczniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii są pozytywne, lepsze niż przed miesiącem i w analogicznym okresie ostatnich dziewięciu lat. Oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są korzystne, zbliżone do opinii formułowanych w styczniu 2017 r. i w lutym 2016 r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są bardziej korzystne od sygnalizowanych w styczniu br. oraz w analogicznym okresie ostatnich czterech lat.