Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w grudniu 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w listopadzie 2019 r. oraz w grudniu 2018 r.

Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i usług kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w listopadzie br., dotycząca handlu detalicznego – na wyższym poziomie. W przypadku budownictwa składowa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu. W stosunku do grudnia 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – zbliżony. W porównaniu z grudniem ub.r. wartości obu składowych zmniejszyły się.