W marcu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2015 r.), w bieżącym miesiącu nieco lepiej niż w poprzednim. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż w lutym i zbliżone do formułowanych w analogicznym miesiącu przed rokiem. Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – bardziej korzystne od zgłaszanych w lutym i podobne do zebranych przed rokiem. W marcu, po raz pierwszy od trzech miesięcy, oceny z zakresu handlu detalicznego są pozytywne, ale nieco gorsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w marcu br. – nieco lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są bardziej korzystne niż przed miesiącem i lepsze niż w marcu ostatnich siedmiu lat. Od początku 2012 roku nieznacznie poprawiają się korzystne oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, bardziej korzystne od sygnalizowanych w lutym 2016 r. i w marcu 2015 r., formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

Przewidywania formułowane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego i budownictwa dotyczące nakładów inwestycyjnych w bieżącym roku są zbliżone do prognoz formułowanych przed rokiem w stosunku do 2015 r.