Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w listopadzie 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w październiku 2019 r. oraz w listopadzie 2018 r.

Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w październiku br., dotycząca budownictwa – na wyższym poziomie. W przypadku usług składowa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu. W stosunku do listopada 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe.

Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są niższe zarówno w stosunku do zgłaszanych przed miesiącem, jak i przed rokiem.

W listopadzie 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym w stosunku do notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są pozytywne i nieco lepsze od sygnalizowanych w październiku br. Prognozy produkcji są bardziej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych.