W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego roku) oceniają koniunkturę optymistycznie, w bieżącym miesiącu – nieco lepiej niż w styczniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż w styczniu i analogicznym miesiącu czterech poprzednich lat. Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – zbliżone do zgłaszanych w styczniu, choć nieco mniej korzystne od formułowanych przed rokiem.