Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w październiku oceniany jest korzystnie, podobnie jak we wrześniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącego portfela zamówień są nieznacznie pozytywne, lepsze niż we wrześniu, natomiast jego przewidywania – negatywne, gorsze od formułowanych przed miesiącem. Diagnozy produkcji oraz sytuacji finansowej są optymistyczne, wobec niekorzystnych opinii z września. Odpowiednie prognozy są również pozytywne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal spadać.

W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest bardziej negatywnie niż we wrześniu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a także przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych przed miesiącem. Utrzymują się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy spodziewają się zbliżonego do zapowiadanego we wrześniu spadku cen robót budowlano-montażowych.

W październiku ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak we wrześniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Bieżąca sprzedaż nadal rośnie. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, choć ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Zdaniem przedsiębiorców ich sytuacja finansowa nie ulega zmianie. Utrzymują się nieznacznie optymistyczne przewidywania w tym zakresie. Przedsiębiorcy przewidują, iż ceny towarów będą rosnąć w niewielkim tempie, zbliżonym do zapowiadanego we wrześniu.