Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.09.2023

We wrześniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do prezentowanego w sierpniu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie zarówno składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 17,4) oraz informacja i komunikacja (plus 11,1) jako jedyne oceniają koniunkturę korzystnie , choć poniżej średniej długookresowej (odpowiednio plus 25,7 i plus 18,1). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 12,8) oraz budownictwo (minus 9,5).

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących rynku pracy (wyniki w tablicy 2).

Opracowanie przedstawiać będzie odpowiedzi respondentów na „Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze (rynek pracy)” oraz „Wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania”. Te informacje dostępne będą w Aneksie 1.

Dodatkowo, informacja sygnalna zaprezentuje wyniki dotyczące raportowanych przez respondentów barier. W tej informacji sygnalnej ukażą się wyniki dotyczące zagadnienia „Bariera ograniczająca działalność – niedostateczny popyt” – w Aneksie 2.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter