Podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa w lutym br. formułują gorsze niż przed miesiącem oceny koniunktury.

W pozostałych badanych obszarach przedsiębiorcy oceniają koniunkturę podobnie jak w styczniu br. W większości badanych obszarów, w porównaniu z ubiegłym miesiącem, składowa „diagnostyczna” pogarsza się, natomiast „prognostyczna” poprawia się.