W sierpniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają lepsze oceny koniunktury niż w lipcu br. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w sierpniu koniunkturę pozytywnie, nieco lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od stycznia br. formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat koniunktury (w sierpniu są one zbliżone do sygnalizowanych w lipcu br.). Oceny z zakresu handlu hurtowego są nieco bardziej korzystne niż przed miesiącem, choć od kwietnia br. do lipca br. były one coraz mniej optymistyczne. Od marca 2015 r. utrzymują się korzystne opinie dotyczące koniunktury handlu detalicznego. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od siedmiu miesięcy oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w sierpniu bardziej korzystnie niż w lipcu. Po negatywnych ocenach od września 2014 r., opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są od pięciu miesięcy pozytywne, ale gorsze niż w lipcu br. Od początku ubiegłego roku utrzymują się zbliżone, korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, choć nieco gorsze niż przed rokiem i zbliżone do ocen z lipca br., formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.