W październiku br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki (za wyjątkiem handlu hurtowego) kształtuje się na niższym poziomie niż w miesiącu poprzednim. Jako jedyne, pozytywnie oceniają koniunkturę jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. W większości obszarów badawczych nie obserwuje się zmian w poziomie składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” odnotowuje się pogorszenie we wszystkich obszarach.