Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w kwietniu koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od stycznia br. formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat koniunktury. W ciągu ostatnich czterech miesięcy oceny z zakresu handlu hurtowego są coraz bardziej korzystne, natomiast w handlu detalicznym w kwietniu utrzymały się optymistyczne opinie z marca br. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa już trzeci miesiąc oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie. Drugi miesiąc z rzędu, po negatywnych ocenach od września 2014 r., oceny formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są optymistyczne. Od początku ub. r. utrzymują się zbliżone, korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Najbardziej pozytywne opinie spośród badanych rodzajów działalności, choć nieco gorsze niż przed rokiem, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.