Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rachunki narodowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Nabyte uprawnienia emerytalno-rentowe w ramach ubezpieczeń społecznych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Prezentacja z seminarium dot. uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na koniec 2015 roku
26.04.2018
2 Informacja sygnalna Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
20.04.2018

Kwartalne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2018 roku
30.11.2018 Archiwum Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2018 roku
2 Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2018 roku
14.11.2018 Archiwum Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2018 roku
3 Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2018 r.
06.07.2018 Archiwum Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2018 r.
4 Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017
18.06.2018 Archiwum Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017
5 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2016-2017
23.04.2018 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2016-2017
6 Notatka informacyjna Skorygowane kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za 2012 r. oraz za I i II kwartał 2013 r.
21.10.2013
7 Notatka informacyjna Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne
21.10.2010
8 Notatka informacyjna Informacja GUS o metodologii szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto
14.06.2005

Roczne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2017 rok
03.10.2018 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2017 rok
2 Publikacja Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2013-2016
10.08.2018 Archiwum Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2013-2016
3 Publikacja Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2014 roku
30.03.2018 Archiwum Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2014 roku
4 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w 2017 roku - Szacunek wstępny
30.01.2018 Archiwum Produkt krajowy brutto w 2017 roku - Szacunek wstępny
5 Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
29.07.2014 Archiwum Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
6 Notatka informacyjna Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
04.04.2014 Archiwum Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
7 Publikacja Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
03.02.2011 Archiwum Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
8 Publikacja Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań
13.05.2008 Archiwum Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2016 r.
28.09.2018
2 Notatka informacyjna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.
29.12.2017 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.
3 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015
10.11.2017 Archiwum Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015
4 Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2015 roku
29.09.2017 Archiwum Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2015 roku
5 Publikacja Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych
19.07.2017
6 Tablica Zaktualizowane dane dotyczące produktu krajowego brutto wg województw za lata 2011-2013
30.10.2015
7 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.
30.11.2012 Archiwum Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.

Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2017 r.)
08.11.2018 Archiwum Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2017 r.)
2 Informacja sygnalna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku
22.10.2018 Archiwum Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku
3 Notatka informacyjna Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2017 roku
03.04.2018 Archiwum Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2017 roku
4 Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016
30.11.2017 Archiwum Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016
5 Partnerstwo publiczno-prywatne w statystyce sektora instytucji rządowych i samorządowych - materiały z seminarium 28.04.2017
10.05.2017
6 Statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych - materiały z seminarium 27.04.2017
10.05.2017
7 Notatka informacyjna Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
10.03.2016 Archiwum Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
8 Publikacja Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014
28.12.2015 Archiwum Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014
9 Publikacja Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
07.04.2010

Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010)

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Podsumowanie ankiety dotyczącej przyszłości SNA ESA
05.11.2015
2 Notatka informacyjna Wdrożenie ESA2010 do rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne
29.09.2014
3 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wdrożenia nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010)
29.08.2014
4 Notatka informacyjna Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju
17.01.2014
5 Dokumenty związane z wdrożeniem ESA 2010 na stronie Eurostatu (tylko w wersji angielskiej)
17.01.2014
6 Notatka informacyjna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
17.01.2014
7 Notatka informacyjna Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010
17.01.2014
8 Notatka informacyjna System rachunków narodowych ESA2010
16.01.2014
Do góry

Newsletter