Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rachunki narodowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Nabyte uprawnienia emerytalno-rentowe w ramach ubezpieczeń społecznych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
31.08.2021 Archiwum Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
2 Prezentacja z seminarium dot. uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na koniec 2015 roku
26.04.2018

Kwartalne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2023 roku
14.02.2024 Archiwum Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2023 roku
2 Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2023 roku
30.11.2023 Archiwum Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2023 roku
3 Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2023
30.10.2023 Archiwum Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2023
4 Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2022-2023
23.10.2023 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2022-2023
5 Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2018-2022
29.06.2023 Archiwum Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2018-2022
6 Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego kwartalnego szacunku PKB za lata 2010-2021 oraz 1 i 2 kwartał 2022 r.
03.11.2022 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego kwartalnego szacunku PKB za lata 2010-2021 oraz 1 i 2 kwartał 2022 r.
7 Notatka informacyjna Skorygowane kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za 2012 r. oraz za I i II kwartał 2013 r.
21.10.2013
8 Notatka informacyjna Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne
21.10.2010
9 Notatka informacyjna Informacja GUS o metodologii szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto
14.06.2005

Roczne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w 2023 roku – szacunek wstępny
31.01.2024 Archiwum Produkt krajowy brutto w 2023 roku – szacunek wstępny
2 Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok
05.10.2023 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok
3 Publikacja Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2018–2021
28.07.2023 Archiwum Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2018–2021
4 Publikacja Zeszyt metodologiczny Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług
21.04.2023
5 Publikacja Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2019 roku
31.03.2023 Archiwum Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2019 roku
6 Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010–2020
07.10.2022
7 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010–2020
23.05.2022
8 Notatka informacyjna Zasady rewizji polskich rachunków narodowych i regionalnych
29.04.2022
9 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat aktualizacji danych dotyczących dochodu narodowego brutto (DNB) opublikowanych w dniu 6 października 2020 r. w związku z rewizją benchmarkingową w latach 1995-2018.
27.11.2020
10 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 1995–2018
06.10.2020
11 Notatka informacyjna Informacja o zaplanowanych cyklicznych rewizjach rachunków narodowych w latach 2020-2022
14.08.2020
12 Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku
28.06.2019 Archiwum Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku
13 Notatka informacyjna Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
04.04.2014 Archiwum Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
14 Publikacja Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
03.02.2011 Archiwum Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
15 Publikacja Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań
13.05.2008 Archiwum Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 roku
29.12.2023 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 roku
2 Publikacja Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021
21.12.2023 Archiwum Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021
3 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2021 r.
28.09.2023 Archiwum Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2021 r.
4 Publikacja Zeszyt metodologiczny Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym
14.04.2022
5 Notatka informacyjna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.
29.12.2017 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.
6 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015
10.11.2017 Archiwum Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015
7 Publikacja Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych
19.07.2017
8 Tablica Zaktualizowane dane dotyczące produktu krajowego brutto wg województw za lata 2011-2013
30.10.2015
9 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.
30.11.2012 Archiwum Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.

Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w 2022 roku
31.01.2024
2 Tablica Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2021 r.)
11.01.2024 Archiwum Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2021 r.)
3 Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2022
15.11.2023 Archiwum Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2022
4 Informacja sygnalna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku
23.10.2023 Archiwum Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku
5 Publikacja Zeszyt metodologiczny Koszt całkowity usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego
04.05.2023
6 Informacja sygnalna Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2022 roku
03.04.2023 Archiwum Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2022 roku
7 Publikacja Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020
31.12.2021 Archiwum Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020
8 Partnerstwo publiczno-prywatne w statystyce sektora instytucji rządowych i samorządowych - materiały z seminarium 28.04.2017
10.05.2017
9 Statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych - materiały z seminarium 27.04.2017
10.05.2017
10 Notatka informacyjna Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
10.03.2016 Archiwum Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
11 Publikacja Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
07.04.2010

Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010)

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Podsumowanie ankiety dotyczącej przyszłości SNA ESA
05.11.2015
2 Notatka informacyjna Wdrożenie ESA2010 do rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne
29.09.2014
3 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wdrożenia nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010)
29.08.2014
4 Notatka informacyjna Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju
17.01.2014
5 Dokumenty związane z wdrożeniem ESA 2010 na stronie Eurostatu (tylko w wersji angielskiej)
17.01.2014
6 Notatka informacyjna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
17.01.2014
7 Notatka informacyjna Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010
17.01.2014
8 Notatka informacyjna System rachunków narodowych ESA2010
16.01.2014
Do góry

Newsletter