Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rachunki narodowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Nabyte uprawnienia emerytalno-rentowe w ramach ubezpieczeń społecznych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
31.08.2021 Archiwum Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
2 Prezentacja z seminarium dot. uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na koniec 2015 roku
26.04.2018

Kwartalne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku
12.11.2021 Archiwum Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku
2 Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2021
21.10.2021 Archiwum Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2021
3 Notatka informacyjna Informacja w sprawie zaktualizowanego kwartalnego szacunku PKB za 2020 i I i II kwartał 2021 r.
21.10.2021 Archiwum Informacja w sprawie zaktualizowanego kwartalnego szacunku PKB za 2020 i I i II kwartał 2021 r.
4 Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2021 roku
31.08.2021 Archiwum Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2021 roku
5 Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2016-2020
31.05.2021 Archiwum Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2016-2020
6 Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2019-2020
22.04.2021 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2019-2020
7 Notatka informacyjna Skorygowane kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za 2012 r. oraz za I i II kwartał 2013 r.
21.10.2013
8 Notatka informacyjna Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne
21.10.2010
9 Notatka informacyjna Informacja GUS o metodologii szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto
14.06.2005

Roczne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok
04.10.2021 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok
2 Publikacja Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2016-2019
30.07.2021 Archiwum Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2016-2019
3 Publikacja Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2017 roku
31.03.2021 Archiwum Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2017 roku
4 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w 2020 roku - szacunek wstępny
29.01.2021 Archiwum Produkt krajowy brutto w 2020 roku - szacunek wstępny
5 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat aktualizacji danych dotyczących dochodu narodowego brutto (DNB) opublikowanych w dniu 6 października 2020 r. w związku z rewizją benchmarkingową w latach 1995-2018.
27.11.2020
6 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 1995–2018
06.10.2020
7 Notatka informacyjna Informacja o zaplanowanych cyklicznych rewizjach rachunków narodowych w latach 2020-2022
14.08.2020
8 Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku
28.06.2019 Archiwum Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku
9 Notatka informacyjna Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
04.04.2014 Archiwum Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
10 Publikacja Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
03.02.2011 Archiwum Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
11 Publikacja Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań
13.05.2008 Archiwum Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2019 r.
30.09.2021 Archiwum Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2019 r.
2 Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku
31.12.2020 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku
3 Publikacja Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2016-2018
21.12.2020 Archiwum Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2016-2018
4 Notatka informacyjna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.
29.12.2017 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.
5 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015
10.11.2017 Archiwum Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015
6 Publikacja Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych
19.07.2017
7 Tablica Zaktualizowane dane dotyczące produktu krajowego brutto wg województw za lata 2011-2013
30.10.2015
8 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.
30.11.2012 Archiwum Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.

Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r.
21.10.2021 Archiwum Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r.
2 Informacja sygnalna Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2020 roku
01.04.2021 Archiwum Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2020 roku
3 Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019
07.12.2020 Archiwum Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019
4 Publikacja Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017
31.12.2018 Archiwum Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017
5 Tablica Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2017 r.)
08.11.2018 Archiwum Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2017 r.)
6 Partnerstwo publiczno-prywatne w statystyce sektora instytucji rządowych i samorządowych - materiały z seminarium 28.04.2017
10.05.2017
7 Statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych - materiały z seminarium 27.04.2017
10.05.2017
8 Notatka informacyjna Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
10.03.2016 Archiwum Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
9 Publikacja Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
07.04.2010

Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010)

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Podsumowanie ankiety dotyczącej przyszłości SNA ESA
05.11.2015
2 Notatka informacyjna Wdrożenie ESA2010 do rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne
29.09.2014
3 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wdrożenia nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010)
29.08.2014
4 Dokumenty związane z wdrożeniem ESA 2010 na stronie Eurostatu (tylko w wersji angielskiej)
17.01.2014
5 Notatka informacyjna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
17.01.2014
6 Notatka informacyjna Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010
17.01.2014
7 Notatka informacyjna Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju
17.01.2014
8 Notatka informacyjna System rachunków narodowych ESA2010
16.01.2014
Do góry

Newsletter