W marcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu przed rokiem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż przed miesiącem i w lutym ostatnich ośmiu lat. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są korzystne, lepsze niż w lutym, ale gorsze niż analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. W przypadku jednostek z zakresu handlu detalicznego oceny koniunktury są pozytywne i najlepsze od sierpnia 2008 r.