Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2019 r. kształtuje się na poziomie nieco wyższym od notowanego w styczniu 2019 r., ale niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej. 

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lutym 2019 r.

Składowa odnosząca się do przetwórstwa przemysłowego kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego w styczniu, a dotycząca budownictwa i usług na poziomie zbliżonym. Tylko wartość składowej odnoszącej się do handlu detalicznego jest niższa niż przed miesiącem. W stosunku do lutego 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe. Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są istotnie niższe od zgłaszanych przed rokiem, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca rośnie składowa ocen diagnostycznych, a utrzymuje się – ocen prognostycznych.