W listopadzie dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia 2014 r.) oceniają koniunkturę optymistycznie, w ostatnich trzech miesiącach – nieznacznie pozytywnie. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od września 2015 r. formułują coraz bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury, ale oceny z listopada są mniej negatywne od zgłaszanych w analogicznym miesiącu poprzednich czterech lat. Od początku zeszłego roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w listopadzie 2015 r. – nieco gorsze niż przed miesiącem, ale lepsze od zgłaszanych w listopadzie w poprzednich czterech latach. Oceny z zakresu handlu detalicznego są od marca 2015 r. korzystne, od sierpnia do listopada utrzymują się na zbliżonym poziomie, wyższym od odnotowanego w analogicznych miesiącach ostatnich siedmiu lat. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą optymistycznie, w listopadzie – nieco gorzej niż w październiku, choć lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale mniej niekorzystne niż w listopadzie ostatnich sześciu lat. Od początku ubiegłego roku utrzymują się korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, nieznacznie lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.