W styczniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego roku) oceniają koniunkturę optymistycznie. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od września do grudnia 2015 r. formułowały coraz bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury; oceny ze stycznia br. są nieco mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem. Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w styczniu 2016 r. nieco bardziej korzystne niż w grudniu ubiegłego roku i zbliżone do zgłaszanych w analogicznym miesiącu przed rokiem. Oceny z zakresu handlu detalicznego w styczniu są nieznacznie lepsze niż przed miesiącem oraz od zgłaszanych w styczniu ostatnich siedmiu lat. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w styczniu br. – nieco gorzej niż w grudniu ub. r., choć lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są mniej niekorzystne niż przed miesiącem i w styczniu ostatnich siedmiu lat. Od początku 2012 roku nieznacznie poprawiają się pozytywne oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek z sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, lepsze niż w grudniu i zbliżone do sygnalizowanych w listopadzie 2015 r., formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.