Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura konsumencka. Marzec 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.03.2017

W marcu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano niewielkie pogorszenie nastrojów konsumenckich.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej pozostał na podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -2,0 (spadek o 0,1 p. proc.).

Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,6 p. proc.). Obniżyła się także (o 0,6 p. proc.) ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Natomiast wyższe wartości wystąpiły dla składowych odnoszących się do przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 0,9 i 0,7 p. proc.).

W porównaniu do marca 2016 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,3 p. proc.

 

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 0,6 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -4,2.

Na spadek wartości wskaźnika wpłynęła zwłaszcza pogarszająca się ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 3,2 p. proc.). Wyższe, niż przed miesiącem, wartości odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 0,9 i 0,5 p. proc.).

W marcu br. WWUK osiągnął wartość o 7,3 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2016 r.

 


Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W marcu 2017 r. przeprowadzono 1491 wywiadów w okresie 06-15.03.2017 r. (w tym 82 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od  –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003 – styczeń 2004”.

Od czerwca 2004 r. wyniki badań publikowane są w comiesięcznych „Informacjach sygnalnych” zamieszczanych na stronie internetowej GUS oraz Biuletynie Statystycznym.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter