Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.06.2017

Czerwiec 2017 r. przyniósł dalszą poprawę obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich. W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wyższe wartości zarówno dla obu wskaźników syntetycznych, jak i wszystkich ich składowych.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 1,7 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 4,8.

Wśród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 3,6 i 3,2 p. proc.), a w dalszej kolejności obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,5 p. proc.).

W porównaniu do czerwca 2016 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 11,3 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 1,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 1,8.

Największy wzrost wystąpił dla składowej dotyczącej przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 3,2 p. proc.). Dla pozostałych składowych odnotowano wzrosty w zakresie od 0,1 do 0,7 p. proc.

W czerwcu br. WWUK osiągnął wartość o 11,5 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2016 r.

Oba wskaźniki syntetyczne osiągnęły najwyższe wartości w historii badania.


Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W czerwcu 2017 r. przeprowadzono 1417 wywiadów w okresie 5-14.06.2017 r. (w tym 90 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od  –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003 – styczeń 2004”.

Od czerwca 2004 r. wyniki badań publikowane są w comiesięcznych „Informacjach sygnalnych” zamieszczanych na stronie internetowej GUS oraz Biuletynie Statystycznym.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter