Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura konsumencka* Grudzień 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.12.2014

W grudniu 2014 r. nastroje konsumenckie, dotyczące zarówno sytuacji obecnej, jak i przyszłej poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,4 p. proc. i ukształtował się na poziomie -12,5.

Większość składowych BWUK osiągnęła wartości wyższe niż przed miesiącem. Poprawiły się zwłaszcza oceny dotyczące przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 4,5 p. proc. i 3,9 p. proc.) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,9 p. proc.). Spadek odnotowano jedynie dla wartości dotyczącej możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 1,6 p. proc.).

W porównaniu do grudnia 2013 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 10,5 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 4,3 p. proc. i ukształtował się na poziomie -17,9.

Dla wszystkich składowych WWUK odnotowano wartości wyższe niż w listopadzie. Najbardziej poprawiły się przewidywania dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 6,4 p. proc.) oraz oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 4,5 i 3,9 p. proc.).

W grudniu br. WWUK osiągnął wartość o 9,6 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2013 r.

W 2014 r. BWUK ukształtował się na poziomie -17,0 i osiągną wartość o 9,7 p. proc. wyższą niż w 2013 r. Natomiast wartość WWUK wyniosła -21,8 i była o 11,9 p. proc. wyższa niż w ubiegłym roku.

Zdecydowanie największa poprawa dotyczyła przewidywań przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 22,6 p. proc.) oraz oceny obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 15,3 i 12,8 p. proc.).


*)  Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W grudniu 2014 r. przeprowadzono 1 496 wywiadów w okresie 01–10.12.2014 r. (w tym 145 metodą CATI).

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od  – 100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003 - styczeń 2004”.

Od czerwca 2004 r. wyniki badań publikowane są w comiesięcznych „Informacjach sygnalnych”, a także zamieszczane na stronie internetowej GUS.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter