Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura konsumencka1. Marzec 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.03.2016

W marcu 2016 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, nastąpiło pogorszenie się nastrojów konsumenckich – w podobnym stopniu dotyczyło to ocen sytuacji obecnej i przyszłej.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 3,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -9,3 (podobnym do rezultatu z grudnia 2015 r.).

Niższe wartości odnotowano dla wszystkich składowych wskaźnika. W największym stopniu dotyczyło to oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 5,7 p. proc.). Dla pozostałych składowych odnotowano spadki od 2,8 p. proc. (dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego) do 1,8 p. proc. (dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju).

W porównaniu do marca 2015 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,1 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 3,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -11,5 (podobnym do rezultatu ze stycznia 2015 r.).

Wśród składowych wskaźnika, najbardziej pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek odpowiednio o 5,7 i 5,2 p. proc.). Jedynie oceny dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia nieznacznie wzrosły (o 0,5 p. proc.).

W marcu br. WWUK osiągnął wartość o 8,0 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2015 r.


Dane w załączonym pliku zawierają zmiany wynikające z korekty danych kwartalnych za 2015 r. Data modyfikacji 04-06-2016 r.

[1] Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W marcu 2016 r. przeprowadzono 1518 wywiadów w okresie 07 – 16. 03. 2016 r. (w tym 67 metodą CATI).

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od  –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003 – styczeń 2004”.

Od czerwca 2004 r. wyniki badań publikowane są w comiesięcznych „Informacjach sygnalnych” zamieszczanych na stronie internetowej GUS oraz Biuletynie Statystycznym.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter