Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.09.2017

We wrześniu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano pogorszenie obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 0,7 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,0*.

W porównaniu do września 2016 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,4 p. proc.

Wśród składowych wskaźnika, największy spadek odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,9 p. proc.) oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,4 p. proc.). Nieco wyższa wartość, niż przed miesiącem, wystąpiła dla wskaźnika dotyczącego obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 0,2 p. proc.).

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,9 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 0,8*.

We wrześniu br. WWUK osiągnął wartość o 8,3 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2016 r.

Wszystkie składowe wskaźnika osiągnęły wartości niższe niż przed miesiącem. Najbardziej pogorszyły się oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 4,4 p. proc.),
a w dalszej kolejności oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłego poziomu bezrobocia (spadki o 1,9 i 0,8 p. proc.).


Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. We wrześniu 2017 r. przeprowadzono 1425 wywiady w okresie 04-13.09.2017 r. (w tym 81 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II).

*  Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od  –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003 – styczeń 2004”.

Od czerwca 2004 r. wyniki badań publikowane są w comiesięcznych „Informacjach sygnalnych” zamieszczanych na stronie internetowej GUS oraz Biuletynie Statystycznym.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter