Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.09.2016

W wrześniu 2016 r., bieżące nastroje konsumenckie poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast przyszłe nieznacznie się pogorszyły.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 1,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -2,4.

Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż w sierpniu. Najbardziej poprawiły się oceny dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 2,6 i 2,5 p. proc.). Oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego poprawiły się odpowiednio o 2,2 i 0,8 p. proc. Niższą wartość zaobserwowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 0,9 p. proc.).

W porównaniu do września 2015 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,5 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 0,2 p. proc. w stosunku do sierpnia i ukształtował się na poziomie -7,5.

Niższe wartości odnotowano dla składowych dotyczących przyszłego oszczędzania pieniędzy i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek odpowiednio o 1,2 i 0,9 p. proc.). Natomiast wyższe wartości odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 0,8 i 0,5 p. proc.).

We wrześniu br. WWUK osiągnął wartość o 7,8 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2015 r.


Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. We wrześniu 2016 r. przeprowadzono 1436 wywiadów w okresie 05 – 14. 09. 2016 r. (w tym 84 metodą CATI).

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od  –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003 – styczeń 2004”.

Od czerwca 2004 r. wyniki badań publikowane są w comiesięcznych „Informacjach sygnalnych” zamieszczanych na stronie internetowej GUS oraz Biuletynie Statystycznym.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter