Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura konsumencka* Listopad 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.11.2014

W listopadzie 2014 r. nastroje konsumenckie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca, zarówno w przypadku sytuacji bieżącej, jak i w nieco większym stopniu w przypadku sytuacji przyszłej. Dla większości składowych wskaźników syntetycznych zanotowano wartości niższe niż przed miesiącem.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie -14,9 (spadek o 0,8 p. proc.).

Składowe BWUK uległy różnokierunkowym zmianom. Wyraźnie pogorszyły się przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 4,3 p. proc.) oraz w mniejszym stopniu, oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 0,9 i 0,3 p. proc.). Natomiast lepiej niż przed miesiącem oceniana była możliwość dokonywania obecnie ważnych zakupów, jak i obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 1,2 i 0,3 p. proc.).

W porównaniu do listopada 2013 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,8 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 2,9 p. proc. i ukształtował się na poziomie -22,2.

Dla wszystkich składowych WWUK odnotowano spadki. W największym stopniu dotyczyło to przewidywanych zmian przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,9 i 4,3 p. proc.). Oceny dotyczące oszczędzania pieniędzy oraz zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego osiągnęły wartości niższe odpowiednio o 1,4 i 0,9 p. proc.

W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 6,4 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2013 r.


*) Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W listopadzie 2014 r. przeprowadzono 1 521 wywiady w okresie 03 – 13. 11. 2014 r. (w tym 130 metodą CATI).

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od  – 100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003—styczeń 2004”.

Od czerwca 2004 r. wyniki badań publikowane są w comiesięcznych „Informacjach sygnalnych”, a także zamieszczane na stronie internetowej GUS.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter