Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej  (BWUK) w maju 2018 r.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 1,9 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,9*.

Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek wystąpił w przypadku oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (6,5 p. proc.). Wzrost o 3,0 p. proc. wystąpił jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów.

W porównaniu do maja 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 2,8 p. proc.


Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w maju 2018 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2,9 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 2,8*.

Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe. Największe spadki odnotowano w ocenach dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy ( spadki odpowiednio o 3,8 i 3,3 p. proc.).

W maju br. WWUK osiągnął wartość o 2,2 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2017 r.