Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: aktyw

Treści 116

1.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2020
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
18.05.2021 - Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i...
2.
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2017 roku
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Roczne rachunki narodowe
31.03.2021 - Podstawowe informacje o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej oraz o współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału Produktu Krajowego Brutto (PKB). Stanowi ponadto narzędzie do prowadzenia analiz ekonomicznych dotyczących gospodarki narodowej poprzez...
3.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
22.12.2020 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 298,8 mld zł, (spadek o 7,0% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 266,1 mld zł (o 5,0%)....
4.
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
19.11.2020 - W badaniu uczestniczyło 2 189 podmiotów. Instrumenty finansowe w aktywach wykazały 2 099 przedsiębiorstw na kwotę 477,9 mld zł, a w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1 859 przedsiębiorstw na kwotę 473,8 mld zł. Instrumenty pochodne w aktywach i pasywach wykazało odpowiednio 409 i 316...
5.
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
20.10.2020 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2020 r. wyniosła 2,6 mld zł, co oznacza ich wzrost o 2,4% w stosunku do I półrocza 2019 roku....
6.
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
16.10.2020 - Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 3 243,3 mld zł (o 6,2% więcej niż na koniec roku 2018), w tym 59,8% stanowiły aktywa trwałe, a 40,1% aktywa obrotowe. Przychody ogółem były wyższe o 5,2% od osiągniętych w 2018 r., a koszty ogółem o 5,5%. Wynik...
7.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2020
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
09.10.2020 - W publikacji prezentowane są dane o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Ponadto, przedstawione są w niej podstawowe wskaźniki ekonomiczne...
8.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2019 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
18.08.2020 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 314,2 mld zł, (wzrost o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego). W 2019 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 13,4 mld zł (o 6,0 mld zł więcej niż rok wcześniej)....
9.
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
23.06.2020 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2019 r. wyniosła 3,0 mld zł, co oznacza ich wzrost o 14,1% w stosunku do końca roku poprzedniego....
10.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2019
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
18.05.2020 - W publikacji prezentowane są dane o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Ponadto, przedstawione są w niej podstawowe wskaźniki ekonomiczne...
11.
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
05.05.2020 - Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł, wobec straty 17,0 mld zł w 2018 r. Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019 r. wyniosły 154,8 mld zł, co oznacza spadek aktywów o 2,5 mld zł w ciągu roku. Członkowie otwartych funduszy...
12.
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2016 roku
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Roczne rachunki narodowe
31.03.2020 - Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA. Odgrywa on wyjątkowo ważną rolę szczegółowej bazy do analizy podaży i wykorzystania wyrobów i usług oraz stanowi podstawę do pracy nad pozostałymi rachunkami. Dla...
13.
Wiadomości Statystyczne nr 11/2019 (702)
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
28.11.2019 - Od redakcji From the editorial team STATYSTYKA W PRAKTYCE STATISTICS IN PRACTICE Beata BIESZK-STOLORZ, Krzysztof DMYTRÓW Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina The probability of exit from registered unemployment, based on the example of Szczecin Dorota...
14.
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
20.11.2019 - W badaniu uczestniczyły 2034 podmioty[1]. Instrumenty finansowe w aktywach wykazały 1962 przedsiębiorstwa na kwotę 429,3 mld zł, a w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1756 przedsiębiorstw na kwotę 429,0 mld zł. Instrumenty pochodne w aktywach i pasywach wykazały odpowiednio 390 i 333 badane...
15.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
25.10.2019 - Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 3 053,1 mld zł (o 4,6% więcej niż na koniec roku 2017), w tym 59,8% stanowiły aktywa trwałe, a 40,0% aktywa obrotowe. Przychody ogółem były wyższe o 7,0% od osiągniętych w 2017 r., a koszty ogółem o 7,6%. Wynik...
16.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
18.10.2019 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 321,4 mld zł (spadek o 3,8% w stosunku do końca czerwca roku poprzedniego). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 280,2 mld zł (o 3,7%). W końcu czerwca 2019 r. na polskim rynku finansowym...
17.
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2019
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
09.10.2019 - W publikacji prezentowane są dane o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Ponadto, przedstawione są w niej podstawowe wskaźniki ekonomiczne...
18.
Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2018 r.
Obszary tematyczne / Transport i łączność / Łączność
27.09.2019 - Publikacja zawiera dane statystyczne za 2018 r. na tle lat poprzednich, charakteryzujące wyniki działalności podmiotów gospodarczych świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 do działów: 53 „Działalność pocztowa i kurierska” i...
19.
Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Roczne rachunki narodowe
28.06.2019 - Bilans przepływów międzygałęziowych, opracowany zgodnie z metodologią SNA/ESA. Dwa warianty bilansu w bieżących cenach bazowych - z wydzieleniem i bez wydzielenia przepływów pochodzących z importu. Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie, nakłady brutto na środki...
20.
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Kultura
28.06.2019 - Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtowały się na poziomie 17 330,2 mln zł i były o 7,0% wyższe niż rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o 8,8% od uzyskanych w 2017 r., a koszty ogółem o 8,6%. Aktywa trwałe instytucji kultury wyniosły 15 909,7 mln...
21.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
21.06.2019 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 312,5 mld zł (spadek o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego). W 2018 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 7,3 mld zł (o 8,2 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość...
22.
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2018
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
17.05.2019 - W publikacji prezentowane są dane o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Ponadto, przedstawione są w niej podstawowe wskaźniki ekonomiczne...
23.
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2015 roku
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Roczne rachunki narodowe
17.05.2019 - Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA. Odgrywa on wyjątkowo ważną rolę szczegółowej bazy do analizy podaży i wykorzystania wyrobów i usług oraz stanowi podstawę do pracy nad pozostałymi rachunkami. Dla...
24.
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2018 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
30.04.2019 - Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2018 r. był ujemny i wyniósł minus 17,0 mld zł, wobec zysku 28,4 mld zł w 2017 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2018 r. wyniosły 157,5 mld zł, co oznacza spadek aktywów o 22,5 mld zł w ciągu roku....
25.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
11.01.2019 - Charakterystyka wielkości i struktury majątku (aktywa trwałe i obrotowe) oraz źródeł finansowania majątku (pasywa) podmiotów sporządzających bilans (prowadzących księgi rachunkowe), w tym podmiotów o przeważającym udziale kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym. Prezentacja przychodów,...
26.
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
20.11.2018 - W badaniu za 2017 r. uczestniczyło 1711 podmiotów[1]. Instrumenty finansowe w aktywach wykazało 1641 przedsiębiorstw na kwotę 352,5 mld zł, natomiast w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1406 przedsiębiorstw o wartości 334,2 mld zł. Instrumenty pochodne w aktywach i pasywach wykazały...
27.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2017 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
26.10.2018 - Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 2 917,6 mld zł (o 4,5% więcej niż na koniec roku 2016), w tym 60,2% stanowiły aktywa trwałe, a 39,7% aktywa obrotowe. Przychody ogółem były wyższe o 7,2% od osiągniętych w 2016 r., a koszty ogółem o 6,7%. Wynik...
28.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
19.10.2018 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 334,2 mld zł (wzrost o 8,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W I półroczu 2018 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 10,5 mld zł (o 3,3 mld zł...
29.
Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2018 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
27.07.2018 - Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, tj. o 22,7% więcej niż w analogicznym okresie ubr. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,1% i wyniosła 1 813,5 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,5% do 1 051,3 mld zł, a...
30.
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Kultura
29.06.2018 - Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtowały się na poziomie 16 195,4 mln zł i były o 5,8% wyższe niż rok wcześniej. Zarówno przychody ogółem jak i koszty ogółem były wyższe o 5,2% od uzyskanych w 2016 r. Tablica 1. Podstawowe dane o badanych instytucjach...
31.
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
08.05.2018 - Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł w 2016 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2017 r. wyniosły 180,0 mld zł, co oznacza wzrost aktywów o 26,1 mld zł (17,0%) w ciągu roku. Tablica 1. Podstawowe dane otwartych...
32.
Wyniki finansowe banków w 2017 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
05.04.2018 - Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, tj. o 1,7% mniej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,1% i wyniosła 1 777,0 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,2% do 1 040,3 mld zł, a depozytów o 4,0% do kwoty 1...
33.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
26.01.2018 - Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego,...
34.
Wyniki finansowe banków w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
08.12.2017 - Wynik finansowy netto sektora bankowego1 za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 10,6 mld zł, tj. o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,2% i wyniosła 1 752,3 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,3% do 1 042,7...
35.
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
21.11.2017 - W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym dane za 2016 r. uczestniczyło 1667 podmiotów[1]. Instrumenty finansowe w aktywach wykazało 1607 przedsiębiorstw na kwotę 307,4 mld zł, natomiast w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1349 przedsiębiorstw i wyniosły one 318,5 mld zł. W...
36.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
24.10.2017 - Wyszczególnienie 2015 2016 2015=100 w miliardach złotych Aktywa (Pasywa) 2 615,2 2 792,3 106,8 Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) 3 067,1 3 180,6 103,7 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (koszty ogółem) 2 954,9 3 030,1 102,5 Wynik finansowy brutto 112,3...
37.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
20.10.2017 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 309,4 mld zł (wzrost o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Fundusze inwestycyjne w I półroczu 2017 r. osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 13,7 mld zł (o 7,7 mld zł...
38.
Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2016 r.
Obszary tematyczne / Transport i łączność / Łączność
15.09.2017 - Publikacja zawiera dane statystyczne za 2016 r. na tle lat poprzednich, charakteryzujące wyniki działalności podmiotów gospodarczych świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 do działów: 53 „Działalność pocztowa i kurierska” i...
39.
Wyniki finansowe banków w pierwszym półroczu 2017 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
08.09.2017 - Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w I półroczu 2017 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,3% i wyniosła 1 745,4 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,9% do 1 029,3 mld...
40.
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2016 roku
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Kultura
30.06.2017 - Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 15 312,5 mln zł (o 2,7% więcej niż na koniec roku 2015), z tego 92,8% stanowiły aktywa trwałe, a 7,2% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,2%, a koszty uzyskania tych przychodów o...
41.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
23.06.2017 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 292,9 mld zł (wzrost o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego). W 2016 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 30,0 mld zł (o 20,1 mld zł więcej niż rok wcześniej)....
42.
Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2017 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
09.06.2017 - Wyniki finansowe banków w okresie I-III 2017 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w okresie I-III 2017 r. wyniósł 2,8 mld zł, tj. o 11,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 6,3% i wyniosła 1 729,2 mld zł. Wartość kredytów dla sektora...
43.
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
04.05.2017 - Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych1 (OFE) w 2016 r. wyniósł 13,7 mld zł, wobec ujemnego wyniku w kwocie 6,8 mld zł w 2015 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2016 r. wyniosły 153,9 mld zł, co oznacza wzrost aktywów o 12,9 mld zł (9,2%) w ciągu roku. Tabl. 1....
44.
Wyniki finansowe banków w 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
05.04.2017 - Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w 2016 r. wyniósł 13,9 mld zł, tj. o 8,5% więcej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 7,0% i wyniosła 1 706,4 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,3%, do 1 007,4 mld zł, a depozytów o 9,4%, do 1021,1...
45.
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 roku
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Kultura
02.02.2017 - Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 13 770,8 mln zł (o 5,2% więcej niż na koniec roku 2014). W strukturze aktywów trwałych netto, udział rzeczowych aktywów trwałych był na tym samym poziomie co w roku 2014 i wyniósł 97,9%, podobnie udział wartości niematerialnych i prawnych (1,4%) oraz udział...
46.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2015 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
19.12.2016 - Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego,...
47.
Wyniki finansowe banków w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
16.12.2016 - Wynik finansowy netto sektora bankowego1 za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 11,4 mld zł, tj. o 0,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 3,7% i wyniosła 1 665,5 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,0%, do 1 000,2...
48.
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
21.11.2016 - W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym dane za 2015 r. uczestniczyło 1497 podmiotów1. W aktywach instrumenty finansowe wykazało 1416 przedsiębiorstw na kwotę 261,7 mld zł, natomiast w pasywach instrumenty finansowe wykazało 1231 przedsiębiorstw i wyniosły one 287,3 mld zł. W...
49.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 rok
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
24.10.2016 - Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1 na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 2 826,7 mld zł (o 4,4% więcej niż na koniec roku 2014), z tego 61,4% stanowiły aktywa trwałe, a 38,6% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,5%, a koszty uzyskania tych przychodów o...
50.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
21.10.2016 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 301,1 mld zł (wzrost o 14,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W I półroczu 2016 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 6,0 mld zł (o 1,0 mld zł...
51.
Wyniki finansowe banków w I półroczu 2016 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
16.09.2016 - W I półroczu 2016 r. wynik finansowy netto sektora bankowego1 wyniósł 8,0 mld zł, tj. o 1,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,4% i wyniosła 1 658,9 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,5%, do 990,6 mld...
52.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
24.06.2016 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 284,4 mld zł (wzrost o 21,6% w stosunku do roku poprzedniego). W 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 9,8 mld zł (o 3,8% więcej). Wartość portfela inwestycyjnego...
53.
Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
15.06.2016 - W I kwartale 2016 r. wynik finansowy netto sektora bankowego1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 3,9% i wyniosła 1627,3 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,7%, do 969,2 mld zł, a...
54.
Wyniki finansowe banków w 2015 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
05.04.2016 - W 2015 r. wynik finansowy netto sektora bankowego1 wyniósł 13,1 mld zł, o 17,5% mniej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,6% i wyniosła 1594,9 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,2%, do 956,5 mld zł, a depozytów o 9,9%, do 933,4 mld zł....
55.
Wyniki finansowe banków w okresie styczeń wrzesień 2015 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
18.12.2015 - W okresie I-IX 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,4 mld zł, o 12,0% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,6% i wyniosła 1605,8 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,3%, do 953,0 mld zł,...
56.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2014 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
09.12.2015 - Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego,...
57.
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
20.11.2015 - W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym dane za 2014 r. uczestniczyły 1404 podmioty1. Aktywa ogółu badanych podmiotów wyniosły 1 242,7 mld zł. Instrumenty finansowe w aktywach wykazało 1319 przedsiębiorstw i wyniosły one 260,8 mld zł, natomiast instrumenty finansowe w pasywach...
58.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2014 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
23.10.2015 - Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 2 706,7 mld zł (o 5,6% więcej niż na koniec roku 2013), z tego 61,3% stanowiły aktywa trwałe, a 38,7% aktywa obrotowe. Zarówno przychody z całokształtu działalności, jak i koszty uzyskania tych przychodów były wyższe...
59.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
21.10.2015 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 264,0 mld zł (wzrost o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W I półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 5,9 mld zł (o 2,6 mld zł...
60.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. (październikowa notyfikacja fiskalna)
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
16.10.2015 - W dniu 30 września 2015 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do...
61.
Wyniki finansowe banków w I półroczu 2015 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
18.09.2015 - W I półroczu 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8,0 mld zł, o 8,2% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,6% i wyniosła 1573,6 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,9%, do 939,0 mld zł, a...
62.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
25.06.2015 - Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 233,9 mld zł (wzrost o 10,4% w stosunku do roku poprzedniego). W 2014 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 9,5 mld zł (o 5,7 mld zł mniej). Wartość portfela...
63.
Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
19.06.2015 - W I kwartale 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,0 mld zł, o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 8,5% i wyniosła 1566,6 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,8%, do 917,2 mld zł, a...
64.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
17.04.2015 - W dniu 31 marca 2015 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji...
65.
Wyniki finansowe banków w 2014 r. 1
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
02.04.2015 - W 2014 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2 mld zł, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła o 8,9% i wyniosła 1529,6 mld zł. Wartość depozytów sektora niefinansowego zwiększyła się w skali roku o 10,1%, do 849,3 mld zł, a kredytów o 6,8%, do 892,2 mld zł....
66.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
11.12.2014 - Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego,...
67.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
31.10.2014 - Wartość aktywów badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec roku 2012), z tego 61,3% stanowiły aktywa trwałe, a 38,7% aktywa obrotowe. Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1570,1 mld zł (o 7,6% więcej niż na koniec roku 2012). W strukturze...
68.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
24.10.2014 - W dniu 30 czerwca 2014 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały ogółem 642 fundusze inwestycyjne[1] (o 26 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o dwa do 59, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 49 (54 przed...
69.
Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Roczne rachunki narodowe
29.07.2014 - Publikacja niniejsza, zawierająca bilanse przepływów międzygałęziowych w cenach bazowych wraz z tablicami podaży i wykorzystania wyrobów i usług (patrz: „Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2010 r.”, wyd. GUS Warszawa, czerwiec 2014) stanowi system przepływów międzygałęziowych....
70.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
25.06.2014 - W końcu 2013 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 639 funduszy inwestycyjnych[2] (o 51 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o siedem do 58, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 52 (57 przed...
71.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2012 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
13.12.2013 - Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego,...
72.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2012 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
31.10.2013 - Wartość aktywów badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 2432,3 mld zł (o 3,6% więcej niż na koniec roku 2011), z tego 60,0% stanowiły aktywa trwałe, a 40,0% aktywa obrotowe. Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1459,0 mld zł (o 6,5% więcej niż na koniec roku 2011). W strukturze...
73.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
25.10.2013 - W dniu 30 czerwca 2013 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 616 funduszy inwestycyjnych [1] (o 68 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o dwa do 61, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 54 (55...
74.
Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Roczne rachunki narodowe
03.02.2011 - Rachunek finansowy, rachunek innych zmian wolumenu aktywów i pasywów, rachunek przeszacowań oraz rachunki typu "bilans" zestawione wg ESA 1995. Wyjaśnienia metodologiczne....
75.
Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2009 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa finansowe
18.06.2010 - Prezentowana informacja opracowana została w oparciu o sprawozdania finansowe 51 podmiotów prowadzących działalność maklerską w 2009 roku, z tego 44 domy maklerskie i 7 biur maklerskich (w roku 2008 było 43 domy i 7 biur). Wśród badanych przedsiębiorstw maklerskich było 47 spółek akcyjnych. Suma...
76.
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2005 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Roczne rachunki narodowe
02.07.2009 - Niniejsze opracowanie przedstawia informacje o całości zasobów gospodarki polskiej pochodzących z produkcji krajowej i importu oraz o wykorzystaniu tych zasobów na cele zużycia pośredniego, spożycia przez gospodarstwa domowe, instytucje rządowe i samorzadowe oraz instytucje niekomercyjne, nakładów...
77.
Wyniki finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej1 za 2003 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Inne
25.11.2004 - Wartość aktywów badanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2003r. wyniosła 15,7 mld zł, z tego 72,7% stanowiły aktywa trwałe, a 27,3% aktywa obrotowe. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość aktywów wzrosła o 1,0 mld zł (aktywa trwałe stanowiły 71,4%, a aktywa...
78.
Aktywa krajowe netto
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Obejmują należności od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, zadłużenie netto sektora budżetowego oraz saldo pozostałych pozycji (netto). Rachunkowo jest to różnica między podażą pieniądza ogółem a wielkością aktywów zagranicznych netto....
79.
Akumulacja brutto
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Przyrost majątku narodowego w określonym czasie obejmujący, w ujęciu wartościowym, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie aktywów o wyjątkowej wartości pomniejszone o ich rozdysponowanie....
80.
Bilans
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Syntetyczne, dwustronne, wartościowe zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień (dzień bilansowy) i w określonej formie....
81.
Bilans płatniczy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami i nierezydentami). Bilans płatniczy prezentowany jest z uwzględnieniem...
82.
Dochody z tytułu własności
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Dochody uzyskiwane przez właścicieli aktywów finsowych i zasobów naturalnych, którzy oddają je do dyspozycji innych jednostek instytucjonalnych....
83.
Środki trwałe w budowie
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
84.
Koszty finansowe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Koszty finansowe to m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, strata ze zbycia aktywów finansowych, odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi....
85.
Nakłady brutto na środki trwałe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie środków trwałych przez producentów będących rezydentami w ciągu danego okresu, powiększone o określone wartości wynikające z podniesienia walorów aktywów nieprodukowanych zrealizowane w wyniku działalności produkcyjnej producentów czy jednostek...
86.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto obejmują podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz inne płatności wynikające z odrębnych przepisów. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Część odroczona stanowi różnicę między stanem...
87.
Podatki związane z produkcją i importem
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Obowiązkowe, jedostronne płatności, pieniężne lub w naturze, na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji Unii Europejskiej, z tytułu produkcji oraz importu towarów i usług, zatrudnienia, własności lub użytkowania gruntów, budynków czy innych aktywów wykorzystywanych w...
88.
Pozostałe koszty operacyjne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Pozostałe koszty operacyjne to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, amortyzacja oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty...
89.
Pozostałe przychody operacyjne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Pozostałe przychody operacyjne to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, otrzymane nieodpłatnie (w tym w drodze darowizny) aktywa, odszkodowania, rozwiązane rezerwy, odpisy aktualizujące wartość aktywów...
90.
Przychody finansowe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Przychody finansowe to m.in. kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia aktywów finansowych, odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych, nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi....
91.
Rachunek kapitałowy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Rejestruje nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów niefinansowych dokonywane przez jednostki będące rezydentami oraz mierzy zmianę wartości netto z tytułu oszczędności (ostatnia pozycja bilansująca na rachunkach bieżących) oraz transferów kapitałowych....
92.
Rachunek tworzenia dochodów
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Obrazuje powstawanie dochodów w sektorach instytucjonalnych związanych bezpośrednio z procesem produkcji. Pokazuje się w nim, w jaki sposób wartość dodana pokrywa koszty związane z zatrudnieniem i pozostałe podatki związane z produkcją (pomniejszone o dotacje do produktów). Pozycją bilansującą...
93.
Wskaźnik rentowności aktywów obrotowych
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Wskaźnik rentowności aktywów obrotowych to relacja wyniku finansowego netto do wartości aktywów obrotowych....
94.
Wskaźnik rentowności aktywów trwałych
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Wskaźnik rentowności aktywów trwałych to relacja wyniku finansowego netto do wartości aktywów trwałych....
95.
Transfery kapitałowe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Nabycie lub rozdysponowanie aktywów, przez przynajmniej jedną stronę transakcji. Niezależnie od tego, czy są dokonywane w gotówce czy w naturze, ich wynikiem powinna być zmiana aktywów finansowych lub niefinansowych wykazanego w bilansach jednej lub obu stron transakcji....
96.
Wartości niematerialne i prawne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Nabyte prawa majątkowe, zaliczane do aktywów trwałych, nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki....
97.
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia to relacja aktywów obrotowych jednostki (zapasów, należności krótkoterminowych, inwestycji krótkoterminowych i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych)....
98.
Zapasy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zapasy to rzeczowe składniki aktywów obrotowych, do których zalicza się: materiały – surowce, materiały podstawowe i pomocnicze, półfabrykaty obcej produkcji, opakowania, części zamienne i odpady; produkty gotowe – wyroby gotowe, wykonane usługi, zakończone roboty, w tym także budowlano-montażowe,...
99.
Źródła finansowania inwestycji
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Źródłami finansowania mogą być: - środki własne, w tym: część zysku przeznaczona na inwestycje, środki uzyskane ze sprzedaży lub dzierżawy aktywów jednostki, amortyzacja, emisja akcji w spółkach akcyjnych, sprzedaż akcji dotychczasowym lub nowym udziałowcom w spółkach z o.o., - środki budżetowe, w...
100.
Źródła finansowania wartości niematerialnych i prawnych
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Źródłami finansowania mogą być: - środki własne, w tym: część zysku przeznaczona na inwestycje, środki uzyskane ze sprzedaży lub dzierżawy aktywów jednostki, amortyzacja, emisja akcji w spółkach akcyjnych, sprzedaż akcji dotychczasowym lub nowym udziałowcom w spółkach z o.o., - środki budżetowe, w...
101.
Należności krótkoterminowe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług (bez względu na termin ich zapłaty) oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego....
102.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania są wynikającym z przeszłych zdarzeń obowiązkiem wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które powodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Obejmują rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania...
103.
Jednostka uczestnictwa
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Prawny tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego otwartego (jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe), który nie jest papierem wartościowym i nie może być zbywany na rzecz osób trzecich (wyjątkiem jest odkupienie jednostek przez fundusz...
104.
Instrument pochodny
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian...
105.
Limity inwestycyjne OFE
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Określony przepisami ustawy procentowy udział aktywów OFE w poszczególnych kategoriach lokat....
106.
Depozytariusz
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Wybrany przez fundusz podmiot, któremu na postawie umowy powierza on przechowywanie swoich aktywów. Depozytariuszem po spełnieniu określonych warunków ustawy może być bank, który jest bankiem krajowym w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A....
107.
Instrument finansowy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Instrumentami finansowymi są: 1) papiery wartościowe; 2) niebędące papierami wartościowymi: a. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania; b. instrumenty rynku pieniężnego; c. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową inne instrumenty pochodne, których...
108.
Instytucja finansowa
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie: a) nabywania i zbywania udziałów lub akcji, b) udzielania pożyczek ze środków własnych, c) udostępniania składników...
109.
Rezerwa celowa
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Nadwyżka wartości bilansowej danego składnika aktywów nad jego wartością odzyskiwalną. Banki stosujące MSR/MSSF wykazują wartość odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, a banki stosujące PSR rezerwy celowe.
110.
Jednostka rozrachunkowa
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Umowna jednostka udziału w wartości aktywów netto funduszu emerytalnego. Składki wpłacane do funduszu oraz otrzymane wypłaty transferowe są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w dniu przeliczenia, według wartości jednostek rozrachunkowych na ten dzień. Całkowita wartość jednostek...
111.
Koszty związane z zarządzaniem OFE
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu oraz koszty związane z przechowywaniem tych aktywów. Pozycja w rachunku zysków i strat powszechnego towarzystwa emerytalnego. Składają się na nią obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE, w tym m.in. koszty...
112.
Aktywa finansowe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach....
113.
Wartość firmy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Nadwyżka wartości udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto.
114.
Kapitały mniejszości
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Część aktywów netto jednostki zależnej, objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, która należy do udziałowców innych niż jednostki grupy kapitałowej....
115.
Skonsolidowany bilans
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Część skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy przedsiębiorstw zawierająca zestawienie aktywów i pasywów za dany okres sprawozdawczy....
116.
Dochód pierwotny
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Dochód, który jednostki będące rezydentami otrzymują z racji swojego bezpośredniego uczestnictwa w procesach produkcji, oraz dochód do otrzymania przez właściciela aktywów finansowych lub zasobów naturalnych w zamian za dostarczenie funduszy albo oddanie zasobów naturalnych do dyspozycji innej...

Pliki 200

22.
pdf ws_11_2019__01_spis_tresci.pdf
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-112019-702,7,62.html
27.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2005.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
28.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2005.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
46.
47.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_i_pol_2006.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
48.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2006.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
55.
57.
58.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_i_pol_2007.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
68.
88.
90.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2002.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
91.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2003.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
92.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2004.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
93.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2002.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
94.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2003.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
95.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2004.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
103.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2005_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
104.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2006_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
105.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2007_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
106.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2008_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
107.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2009_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
108.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2010_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
109.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2011_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
139.
pdf pgw_wyn_fin_spol_kas_oszcz_kred_2007.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
140.
pdf pgw_wyn_fin_tow_i_fun_emeryt_2007.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
141.
pdf pgw_wyn_fin_tow_i_fun_emeryt_2010.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
188.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2004_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
189.
pdf pgw_bilans_wyniki_finan_podm_gosp_2012_ww.pdf
Opracowania sygnalne / Informacje sygnalne / Archiwa roczne 1997-2013
/sygnalne/informacje-sygnalne/archiwa-roczne-1997-2013/
Do góry

Newsletter