Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2021 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.06.2022

Wartość aktywów (pasywów) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 21 209,4 mln zł. Przychody ogółem były wyższe o 9,5%, a koszty ogółem o 10,5% od osiągniętych w 2020 r.

Aktywa razem osiągnęły wartość 21 209,4 mln zł. Biorąc pod uwagę wielkość instytucji kultury mierzoną liczbą pracujących, 49,1% ogólnej wartości aktywów należało do jednostek o liczbie pracujących od 50 do 249 osób (318 jednostek), 25,4% posiadały jednostki o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (1 607 jednostek), 20,5% należało do instytucji o liczbie pracujących 250 i więcej osób (26 jednostek), a 5,0% posiadały jednostki o liczbie pracujących poniżej 10 osób (2 742 jednostki).

W bibliotekach, archiwach, muzeach oraz pozostałej działalności związanej z kulturą odnotowano najwyższą wartość aktywów razem, tj. 12 786,1 mln zł (60,3% ogólnej wartości).


Do góry

Newsletter