Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.06.2018

W 2017 r. badaniem zostało objętych 50 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 17,1% i wyniosła 222 490 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 12 424 klientów, tj o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

 

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach faktoringowych

W grupie 50 zbadanych podmiotów prowadzących w 2017 r. działalność faktoringową było 39 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 11 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Tablica 1. Działalność badanych podmiotów

Wyszczególnienie

Ogółem

Faktoringowe
przedsiębiorstwa
niebankowe

Działalność faktoringowa w bankach

Liczba podmiotów

Badane podmioty ogółem

50

39

11

Faktoring – jedyny rodzaj działalności

15

15

-

Faktoring – działalność dominująca

11

11

-

Faktoring – działalność uboczna

24

13

11


Spośród niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 23 należało do grup kapitałowych, w tym 19 było jednostkami zależnymi, dwie jednostkami dominującymi i dwie jednostkami dominującymi i zależnymi jednocześnie. Natomiast wśród badanych banków 9 należało do grup kapitałowych.

W dwudziestu siedmiu niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, w jedenastu kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało 50% udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (21 jednostki) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną.

Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 128 osób na podstawie umowy o pracę, 193 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy o dzieło, a 51 na podstawie ustawy o działalności gospodarczej. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 311 oddziałów, przedstawicielstw i filii.

Do góry

Newsletter