Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.06.2018

Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtowały się na poziomie 16 195,4 mln zł i były o 5,8% wyższe niż rok wcześniej. Zarówno przychody ogółem jak i koszty ogółem były wyższe o 5,2% od uzyskanych w 2016 r.


Tablica 1. Podstawowe dane o badanych instytucjach kultury

WYSZCZEGÓLNIENIE

2016

2017

 

2016=100

w milionach złotych

Aktywa (Pasywa)

15 312,5

16 195,4

105,8

Przychody ogółem

8 462,5

8 903,9

105,2

Koszty ogółem

8 444,4

8 883,4

105,2

Wynik finansowy brutto

18,1

20,5

113,0

Wynik finansowy netto

16,9

19,5

115,2

Aktywa trwałe instytucji kultury wyniosły 14 976,6 mln zł (o 5,4% więcej niż na koniec 2016 r.). W strukturze tych aktywów bez zmian w stosunku rocznym pozostał udział rzeczowych aktywów trwałych (98,2%) oraz wartości niematerialnych i prawnych (1,2%).

Do góry

Newsletter