Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.06.2015

W I kwartale 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,0 mld zł, o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 8,5% i wyniosła 1566,6 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,8%, do 917,2 mld zł, a depozytów o 10,3%, do 855,9 mld zł .

Wynik działalności bankowej zwiększył się o 2,5% do 14,4 mld zł, głównie dzięki wynikom z tytułu: różnic kursowych oraz aktywów i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat. Ponadto, w I kwartale 2015 r. przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 141,5% i wyniosły 0,3 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,2% do poziomu 8,7 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 3,3 mld zł (spadek o 3,6%).

Koszty działania banków wzrosły o 5,0% do 7,1 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 52,8%, tj. 3,8 mld zł (wzrost o 0,5%), a koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu ponad dwukrotnie wyższych wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 10,7%, do 3,4 mld zł.

Do góry

Newsletter