Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.06.2014

Badaniem zostały objęte 43 podmioty prowadzące w 2013 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 27 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową oraz 16 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej. Spośród niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 13 należało do grup kapitałowych, 12 było jednostkami zależnymi, a jedna jednostką dominującą. Wśród badanych banków 11 należało do grup kapitałowych.

W dwudziestu niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, a w siedmiu kapitał zagraniczny. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (15 jednostek) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną. Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 958 osób.

Czternaście firm miało swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego, osiem śląskiego, po jednej w województwach: łódzkim, dolnośląskim, lubelskim, wielkopolskim i małopolskim. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 45 oddziałów, przedstawicielstw i filii.

Faktoring to coraz lepiej znane źródło finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), korzystających z usług faktoringowych.

W porównaniu z 2012 r. liczba klientów wzrosła o 12,2%. Z usług faktoringowych skorzystało 8 472 klientów, w tym 32,0% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 31,0% handlu, 9,4% usług, 8,1% transportu, 7,6 % budownictwa.

Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa finansowe zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) wzrosła o 12,7%, z 114 999 mln zł w 2012 r. do 129 593 mln zł w roku 2013.

W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 13,1% do 109 277 mln zł, a w faktoringu zagranicznym o 10,3% do 20 316 mln zł. Udział faktoringu krajowego stanowił 84,3% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoringu zagranicznego 15,7%.

W 2013 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu1) (47,8%) i faktoring z regresem2) (47,3%), sporadycznie faktoring mieszany3) (4,9%).


1) Faktoring bez regresu – ryzyko wypłacalności dłużnika przejmuje w sposób bezzwrotny faktor, bądź też odpowiada za wykonanie przez dłużnika ciążących na nim zobowiązań, a klient jest zabezpieczony przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika

2) Faktoring z regresem – klient jest odpowiedzialny za wypłacalność dłużnika, a faktor ma możliwość wystąpienia do klienta o zwrot wypłaconej zaliczki.

3)Faktoring mieszany – łączy cechy faktoringu z regresem i bez regresu.

Do góry

Newsletter